Mladí lidé, kteří vyrostli v dětském domově a poté se postavili na vlastní nohy, mnohdy čelí potížím, které ti z klasických rodin nikdy nepoznali. Například nedostatku zázemí, které by jim pomohlo v případě nouze. A často pandemie tyto problémy ještě prohloubila. Třeba při shánění obživy.

„Situace se zprostředkováním zaměstnání se výrazně zhoršila,“ konstatovaly Terezie Sverdlinová z Nadace Terezy Maxové s Petrou Visscher z organizace Otevřená budoucnost. Obě mladým lidem z domovů pomáhají. Nabídek pro ně je prý meziročně o polovinu méně..

Potíže s bydlením

Podle oslovených zástupců dětských domovů i neziskovek mají potíže hlavně ti, kteří zařízení opustili již dříve. „Pokud je to možné, odchody z ústavů se o rok odkládají, popřípadě se řeší navazující studium, které by mladým zajistilo místo v nich, než pandemie skončí,“ říká Michal Ďorď z organizace Vteřina poté.

Problémem navíc není jen nedostatek práce, ale i vhodného bydlení, kde byla si-tuace napjatá dávno před koronavirem. A to i přes startovací byty, jimiž část dětských domovů disponuje.

„Sehnat nájemné bydlení je velký problém, mladí lidé nemají peníze na zaplacení zálohy na nájemné a obecní byty nejsou,“ říká předsedkyně Federace dětských domovů a ředitelka domova ve Staňkově  Jana Koubová.

„Neexistuje podporované bydlení, obecních bytů je nedostatek, stejně tak bydlení v domech na půl cesty,“ říká Michaela Chovancová z Dejme dětem šanci. „Nalézt pronájem bez kauce se rovná zázraku, nehledě na to, že pronajímatelé zatížení předsudky mladé lidi z děcáků nemají v oblibě,“ dodává Magdalena Zemanová z Asociace náhradních rodin.

Například děti z pěstounských rodin podle ní mají v tomto směru výhodu, že fungují jako biologické rodiny, takže se mladí lidé mají kam vrátit.

Odborníci se shodují v tom, že nejvíc by mladým lidem, kteří si prošli dětskými domovy, pomohlo sociální bydlení. „Jistě takzvané zaměstnanecké byty, které by jim poskytl rovnou případný zaměstnavatel. Dlouho také voláme po sociálních bytech s rozumným nájmem,“ míní Jana Kühnelová z Dětského domova Jemnice.

„Krizová lůžka pro děti, které selžou. Dobrou pomocí je také mít seznam možných zaměstnavatelů a zaměstnavatelů s bydlením,“ říká zase Martin Lněnička, ředitel zařízení v Dolních Počernicích. „Dalším tématem je pomoc s oddlužením, což je více než aktuální,“ míní Terezie Sverdlinová s Petrou Visscher. Úplná nebo částečná ztráta zaměstnání se podle nich projevuje i v dluzích mladých lidí po odchodech z domova.