A začíná tak s novým seriálem Pravda a lži o koronaviru, který bude každý týden několik takových informací, pravd a tvrzení ověřovat, vysvětlovat a případně vyvracet. Pokud se ale ukážou jako pravdivé, tak i potvrzovat. „Projekt navazuje na úspěšný čtvrteční seriál Deník proti fake news, v němž dál pokračujeme. Nový seriál bude jeho nedílnou specializovanou součástí,“ poznamenal šéfredaktor Deníku Roman Gallo.

Předchozí díl seriálu naleznete zde:

Celý tento týden se Deník bude věnovat nejčastějším tvrzením o covidových vakcínách. Právě očkování je totiž předmětem nejvíce často navzájem se vylučujících tvrzení, která kolují po sociálních sítích.

Deset fám, které pečlivě vybrali reportéři Deníku, specializující se na dezinformace, představíme v šesti dílech. Mají vakcinace a covidové pasy rysy totalitních režimů? To je první tvrzení, které rozebíráme dnes. A současně také přinášíme první odpověď na otázku čtenáře Deníku.

close info Zdroj: Deník zoom_in - nový seriál Deníku o tom, čemu lidi věří v souvislosti s covidem. Každé tvrzení prověříme a napíšeme o něm
- začínáme teto týden 10 tvrzeními o očkování, které často kolují mezi lidmi
- velký článek o prvních pěti fámách vyšel v pondělním vydání Deníku
- každý další den pak rozebereme jednu další fámu či pravdu, pohromadě je najdete na www.denik.cz v rubrice o fake news

Tvrzení číslo 6

Vakcinace a covidové pasy mají rysy totalitních režimů.

Verdikt Deníku: zavádějící, lež

Vysvětlení:
Očkování je v České republice zatím dobrovolné (i když se uvažuje o povinném a končící vláda jej schválila. Nastupující vláda však tvrdí, že ho zruší) a je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Často se objevují nelogická srovnání například s druhou světovou válkou, zejména pak s utlačováním židovské komunity. To je však velmi chybná analogie.

Nacistické Německo židovskou komunitu (a další menšiny jako například Romy či homosexuály) vyhánělo z bydlišť do koncentračních a vyhlazovacích táborů, kde tito lidé živořili v nehumánních podmínkách a často tam našli i smrt. Nic tomu ani náznakem podobného neočkované jedince nikde na světě nečeká.

Proti srovnávání vládních pandemických opatření s nacistickým běsněním se ohradila například pražská židovská obec a požádala občany, aby nenosili žluté Davidovy hvězdy jako protest proti současným vládám. 

Otázky čtenářů

Email: 
Dobrý den, prosím o prověření fámy, kterou rozšiřuje deník Deník ve svém článku, cituji: „Ale i tato malá část S proteinu je schopna vyvolat u očkovaného nejen tvorbu protilátek proti covidu, ale vyvolat imunitní odpověď, a tím očkovaného chránit před onemocněním“, kde tímto tvrdí, že očkovaný již nemůže onemocnět covidem. Děkuji, Míra Postl

Odpověď Deníku:
Vážený pane Postle, citovanou větou jsme nechtěli tvrdit, že očkovaný nemůže onemocnět. Slovo chránit má v našem textu znamenat, že pomáhá v boji s covidem, nikoliv že mu stoprocentně zabraňuje. Když bych měl uvést jiný příklad myšleného významu: Svetr nás také chrání před nachladnutím, ale nezaručí, že nenachladneme. Děkujeme za zájem o téma v Deníku.

Výzva čtenářům Deníku a deník.cz

Je dost lidí, kteří jsou přesvědčeni, že média neříkají o covidu pravdu. Že zamlčují rizika, negativní dopady vakcíny a další zásadní informace, které jsou v rozporu s tím, co slyšíte od vlády a většiny expertů v televizi či čtete v novinách.

Možná, že tento pocit máte i vy či vaši blízcí nebo známí. Proto se na Vás obracíme s nabídkou: pošlete nám konkrétní informace o varovných případech spojených s pandemií či vakcinací, o nichž víte a o kterých se veřejně nikdo nedozví.

Svoje podněty, prosím, pište na email na adresu: alena.pancerova@denik.cz anebo poštou na adresu U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, na obálku nadepište Covid.

Každou upřímně míněnou informaci od Vás prověříme a bez ohledu na výsadek našeho šetření o ní v Deníku napíšeme.

Předem děkujeme,
Roman Gallo
šéfredaktor Deníku