Restaurace a hospody
Od čtvrtka 10. února budou moci zajít na pivo či oběd i lidé bez certifikátu očkování proti nemoci covid-19 či o prodělaném onemocnění v uplynulých 180 dnech. Ovšem na bujaré oslavy je potřeba ještě zapomenout.

Návštěvníci při vstupu do prostor restaurace, hospod a dalších stravovacích podniků musí mít nasazený respirátor. Ten smějí sundat až po usazení ke stolu. Při cestě na WC je povinné mít respirátor opět nasazený. V podniku nesmí být v jeden okamžik přítomno více osob, než-li je určený počet míst k sezení.

Ze dne otevřených dveří Střední zdravotnické školy Beroun
Mimořádné volno či výuka na dálku. Senát schválil pravomoci pro ředitele škol

Stále také platí nařízení ministerstva zdravotnictví limitující počet osob sedících u jednoho stolu. U jednoho stolu smí nadále sedět maximálně šest osob, výjimka je možná pouze pro osoby z jedné domácnosti. U stolů, kde lze usadit 10 a více lidí platí pravidlo, že mezi skupinkami (šest osob, nebo lidé z jedné domácnosti) musí být rozestup minimálně 1,5 metru.

Taneční kluby a diskotéky
Omezení týkající se počtu osob u stolů neplatí v tanečních klubech či na diskotékách. V případě produkce živé hudby ovšem musí být dodržen minimálně dvoumetrový rozestup mezi tanečníky a kapelou. Návštěvník je povinný nosit respirátor. Sundat ho smí pouze na dobu nezbytně nutnou ke konzumaci pokrmů či nápojů. Výjimkou jsou pouze taneční kurzy, kdy je tanec brán jako sport.

Provozovatelé musí zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem. Nesmí být použita rekuperace vzduchu. Pokud to nelze, musí být zajištěno, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu. Stejně tak provozovatel musí zajistit pravidelnou dezinfekci stolů, madel židlí a dalších dotykových ploch (kliky u dveří a podobně)

Služby
Kadeřníci a další poskytovatelé podobných služeb musí i nadále ve svých provozovnách mít například jednotlivá holičská křesla vzdálena od sebe minimálně 1,5 metru. Zákazníci se po společných prostorách musí pohybovat s nasazenou ochranou dýchacích cest. Tu smí sundat až v případě, kdy usednou například na křeslo kadeřníka, či je mu prováděna jiná služba (kosmetika, holení) na hlavě a krku. V ostatních případech musí mít zákazník vždy nasazen respirátor. Stejně tak musí mít vždy nasazenou ochranu dýchacích cest i personál.

Obchody, vnitřní prostory a veřejná doprava
Ve všech vnitřních prostorech je dál povinné nosit respirátor. Výjimkou nejsou ani obchody či obchodní centra. Pro obchody navíc platí omezení pro počet lidí podle metrů čtverečních. Na deset metrů čtverečních připadá jeden zákazník. V případě, že je prodejna menší, se omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka se zdravotním postižením.

Pokud plánujete jízdu veřejnou dopravou, rozhodně na respirátory nezapomeňte. Povinnost jejich nošení platí ve všech dopravních prostředích včetně metra, ale také kabinových lanovek. Výjimku mají pouze řidiči, kteří jsou odděleni od cestujících.

Ilustrační snímek
Bez covidových certifikátů. Nově budou moci na akce a do restaurací i neočkovaní

Vnitřní sportoviště
Ve společných prostorách tělocvičen, sportovních hal a podobně je nutné mít vždy nasazený respirátor. Při cvičení pak už nikoliv. V případě skupinových lekcí, nejedná-li se o osoby z jedné domácnosti či žáky jedné školy, je vyžadován minimální rozestup 1,5 metru. Toto pravidlo pak neplatí v případě kolektivních sportů.

Bazény
Stejně jako u vnitřních sportovišť je nutné nosit ve společných prostorách respirátor. Tedy do doby, než se zákazník převlékne. I nadále však platí dodržovat „bezpečný“ odstup 1,5 metru při pobytu mimo bazén.

Koncerty, divadla, kina, sportovní zápasy či cirkusy
Každý návštěvník musí mít nasazenou ochranou dýchacích cest. V hledišti může být maximálně tisíc osob, a to pouze sedících. Nejkratší možná vzdálenost od jeviště či sportovní plochy k hledišti musí být dva metry.

Sportovní a kulturní akce
„Klasické“ spolkové akce (taneční, slavnosti, poutě, přehlídky, oslavy, a podobně) jsou limitované maximální účastí 100 osob. U pohřbů omezení počtu osob neplatí. Platí, že i při těchto akcí je nutné nosit ochranu dýchacích cest. Sundat ji lze pouze v případě konzumace potravin, pokrmů či nápojů, a to pouze na nezbytně dlouhou dobu. V případě usazení u stolu platí pravidla pro restaurace – tedy omezený počet lidí u stolu.

Češi během koronavirové pandemie. Ilustrační snímek
PŘEHLEDNĚ: Co přináší pandemický zákon. Karanténa přes SMS i omezení řemeslníků

Nemůže se vše ještě změnit?
Ano, může. Někteří odborníci doufají, že vláda svůj záměr přehodnotí a zákaz pro neočkované opět zavede. „Doufám, že k tomu (rozvolnění od 9. 2. – pozn.red.) nedojde,“ řekla ve čtvrtek na ČRo Plus náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Doufá, že ministerstvo zdravotnictví bude reagovat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a že ve svém vysvětlení svoji pozici obhájí. „Že se tedy restrikce vrátí. Koneckonců Nejvyšší správní soud nám na to dal nějaký čas,“ dodává.

Náměstkyně argumentuje rostoucím počtem hospitalizací v nemocnicích, kde leží v drtivé většině neočkovaní pacienti.  Zatímco v úterý 25. ledna leželo na lůžkách 1957 pacientů, o týden později 2. února už to bylo skoro o tisícovku více.