Podle vyjádření právníků ČSSD ale sociální demokracie má peníze na úhradu dluhu a exekuce nehrozí. Předseda strany Jan Hamáček už dříve požadavek na stažení dovolání odmítl.

Soud v březnu 2016 rozhodl, že strana musí Altnerovi zaplatit téměř 338 milionů korun za zastupování strany ve sporu o Lidový dům. ČSSD proti tomu podala dovolání a Nejvyšší soud předběžným opatřením pozastavil vykonavatelnost rozsudku.

Altnerovi dědici ve čtvrtek požádali ČSSD, aby vzala dovolání zpět a vzdala se i dalších opravných prostředků. "Pokud tak vaše strana učiní ve lhůtě výše uvedené, dědicové jsou připraveni poskytnout vaší straně čtyřměsíční lhůtu k zaplacení pohledávky a po tuto dobu by nepřikročili k prodeji nemovitostí, včetně Lidového domu, v exekuci," uvedli.

"Uvedený dopis vzal klient na vědomí a rád by v té souvislosti připomněl, že je jeho dlouhodobou snahou dosáhnout s Vaší stranou dohody, která by umožnila spor konsenzuálně ukončit. Ostatně za tím účelem byla v loňském roce vedena mezi stranami četná jednání, která Vaše strana, bohužel, před jejich dokončením přerušila, byť se zdálo, že k dosažení dohody již není daleko," reagovali na stanovisko Altnerových dědiců právní zástupci ČSSD v dopisu z advokátní kanceláře Bělina & Partners, který strana poskytla médiím.

Zástupci ČSSD chtějí jednat

Zástupci ČSSD uvedli, že jsou připraveni k jednání o vyřešení sporu. "Současně nám dovolte Vás ujistit, že klient má zajištěny prostředky pro úhradu dluhu v případě, že jeho dovolání k Nejvyššímu soudu a další opravné prostředky nebudou úspěšné a rozhodnutí, na které poukazujete, se stane vykonatelným, což v současné době s ohledem na odklad jeho vykonatelnosti není. Provedení exekuce tedy nelze v žádné fázi předpokládat," napsali v dopisu Altnerovým dědicům.

Advokátu Zdeňku Altnerovi přiznal pražský městský soud 31. března 2016 téměř 338 milionů korun za to, že ČSSD od roku 1997 zastupoval ve sporu o vlastnictví pražského Lidového domu. Podle rozsudku mu ČSSD má zaplatit 18,5 milionu korun, nejvýraznější část celkové částky však tvořila smluvní pokuta, která za 5734 dní od podání žaloby do vynesení rozsudku činí 318 milionů korun.

ČSSD podala proti rozhodnutí soudu dovolání. Bývalý advokát Altner ale zhruba půl roku po vyhlášení verdiktu městského soudu zemřel a následné dědické řízení dosud komplikovalo projednání dovolání před Nejvyšším soudem.