„Stěžejní součástí dílny čtení je samostatné tiché čtení a následné sdílení čtenářského zážitku. Podporujeme děti ve vyjadřování vlastních názorů podložených argumenty a vítáme diskusi,“ přibližuje náplň kroužku odborná garantka čtenářského programu organizace Nová škola Irena Poláková. 

Ilustrační foto.
Chcete volit mimo trvalé bydliště? Novou aplikaci již využily tisíce lidí

Každý klub tvoří skupinka přibližně 12 dětí, který vede učitel a knihovník z blízké knihovny. Například v rámci čtenářského klubu žáci z Vršovic navázali spolupráci s Domem čtení v Praze 10 a setkali se tam i s autory a ilustrátory dětských knih (Jiřím Žáčkem, Pavlem Vránou nebo Bárou Buchalovou).

Pedagog Ondřej Hausen-blas připomíná, co je hlavní předností klubů: „Svoboda konverzace, kterou literární kroužky žákům poskytují, je důležitá proto, aby se ve třídě neodehrávala typická školní rozprava nad knihou, v níž se učitel ptá a žák odpovídá.“

V Ostravě-Hulvákách mají první školku s výukou typu Montessori.
Poznatek z Ostravy: „nové“ děti rozbíjejí v mateřských školách kolektivy

Manažerka projektu Školních čtenářských klubů Eva Bělinová zdůrazňuje, že jejich práce se netýká jen školních dětí: „Smyslem naší činnosti je předávat naše zkušenosti dále a motivovat pedagogy, pracovníky knihoven, rodiče i samotné děti k založení dalších čtenářských klubů.“ V současnosti funguje osm tzv.

Center kolegiální podpory určených pro zájemce o dětské čtenářství z řad veřejnosti. Pravidelná setkání slouží jako možnost výměny zkušeností a zdroj inspirace pro všechny čtenáře. Na webových stránkách Čtenářských klubů lze také najít spoustu tipů na nové knihy pro děti nebo na aktuální akce.

Například 18. října bude spisovatelka Klára Smolíková vést program na téma „Komiks ve výuce“ v prostorách ZŠ Květnového vítězství v Praze 11.

Děti. Ilustrační foto.
Nový rekord: Mimo manželství se rodí polovina dětí