„Lidé jako důvod předčasného důchodu často uvádějí ztrátu zaměstnání či delší nezaměstnanost v předdůchodovém věku bez vyhlídky na získání nové práce. Stejnou cestu volí také ti, kterým se blíží důchodový věk a už jim ubývá energie či přibývají zdravotní komplikace. Výjimkou nejsou ani ti, kteří se musí postarat o své nemocné blízké," uvedla Renáta Provazníková z ČSSZ.

V loňském roce podle Provazníkové úřad začal nově vyplácet starobní důchod 107.500 lidem. Zhruba 29.500 z nich šlo do penze předčasně, víc než polovinu z nich tvořili muži.

Důchodový věk se v Česku postupně zvyšuje. U mužů se každoročně posouvá o dva měsíce a u žen o čtyři. Muži chodí nyní do penze v 63 letech, bezdětné ženy v 62 a matky podle počtu vychovaných dětí ještě dřív. Do předčasného důchodu je možné nastoupit tři roky před termínem. Postupně by se měla předčasná penze prodlužovat až na pět let, nástup by mohl být možný nejdřív v 60 letech. „Bude-li důchodový věk například 64 let a dva měsíce, může člověk jít do důchodu dřív nejvýš o čtyři roky a dva měsíce. Lidé, jejichž důchodový věk bude 65 let a vyšší, budou moci mít předčasný starobní důchod o pět let dřív," upřesnila Provazníková.