Léčba inzulinem však mnohé žene do začarovaného kruhu – po jejím odstartování přibrala více než polovina diabetiků až 13 kilo. „Nemocní si nedokážou poradit s doporučeními lékaře a obměnit svůj jídelníček tak, aby jim napomáhal mít onemocnění pod kontrolou,“ říká odbornice na výživu Kateřina Cajthamlová. Výsledek? Cukrovka je nejčastější příčinou vzniku slepoty u dospělých a druhým nejfrekventovanějším důvodem amputace.

Diapotraviny nadělají víc škody než užitku

Milan Kvapil, prezident Diabetické asociace ČR, řekl Deníku:

V Česku je nyní více než 800 tisíc diabetiků. I když jde o onemocnění, které mají někteří z nás v genech, zdravou životosprávou jde jeho propuknutí oddálit i o čtyřicet let, upozorňuje diabetolog Milan Kvapil.

Počet cukrovkářů stále narůstá. Jsou na tom Češi ve srovnání s Evropou hůře?

Výskyt diabetu je v celé Evropě přibližně podobný, nejsme na tom nejhůře, ale ani nejlépe. Nejvíce pacientů s diabetem na světě je ale na ostrově Nauru v Tichém oceáně, kde má tuto nemoc více než polovina obyvatel. Kromě dědičných sklonů se stalo to, že ostrov zbohatl prodejem guana a obyvatelé se dali na jídlo bez práce. Ztloustli a skoro u všech vznikla cukrovka.

Jaké faktory tedy vznik diabetu ovlivňují?

Nejčastější typ cukrovky, diabetes II. typu, je nemoc, která se rozvine na podkladě dědičných vloh. Každý, kdo tyto vlohy má, onemocní cukrovkou. Ale kdy onemocní, o tom rozhoduje jeho životospráva. Pokud se moc nehýbe a ztloustne, pak se cukrovka objeví i před 50. rokem života. Pokud jí střídmě a pohybuje se, pak se objeví třeba až po osmdesátce.

Onemocnění má celou řadu komplikací. Které z nich se objevují nejčastěji?

Poruchy zraku, které mohou končit slepotou. Dále je to onemocnění ledvin, které může vést až k jejich selhání. Objevuje se také postižení nervů na dolních končetinách s následnou necitlivostí a rizikem amputace. Ale ke komplikacím cukrovky patří jednoznačně i tak rozšířené nemoci, jako je mrtvice a srdeční infarkt.

Cukrovka.

Cukrovka.

Cukrovka.

Cukrovka je jednou z nejnákladnějších nemocí. Proč?

Největší náklady jsou vázány právě k léčbě komplikací. Umělá ledvina, operace srdce, amputace, slepota – k tomu všemu může cukrovka vést a léčba pak stojí hodně peněz. Třeba umělá ledvina u pacienta stojí přibližně jeden milion korun ročně.

Setkáváte se s nějakými, mylnými domněnkami rozšířenými mezi pacienty?

Například diapotraviny jsou zbytečné. Prokázalo se, že jedinou rozumnou cestou je umět si přečíst, co která potravina obsahuje, a porovnat si sám, co mohu jíst a co je pro mne nevhodné. Diapotraviny svádějí k mylné domněnce, že jich pacient může konzumovat neomezené množství. Navíc je v nich často nahrazen cukr tuky, což je dost škodlivé.

Jaká je u nás v současnosti nejúčinnější dostupná léčba?

Léčebných možností je mnoho, nedá se říci která léčba je neúčinnější.
Záleží na jednotlivé situaci. Nicméně v nedávné době se do rukou lékařů dostaly nové léky, které jsou založeny na úplně novém principu. Této léčbě říkáme inkretinová terapie. Má tu výhodu, že je velmi účinná a současně se po léčbě netloustne, naopak často se i hubne. Navíc není zatížena rizikem hypoglykemie, tedy prudkým poklesem cukru v krvi.

A co novinky na poli léčby cukrovky? Kterým směrem se vývoj ubírá?

Novinek je mnoho, naštěstí do České republiky přicházejí bez zpoždění. Ve vývoji je celá řada nových technologických postupů a celá řada nových léků. Rád bych ale zdůraznil, že bez spolupráce nemocného, bez jeho ochoty dodržovat alespoň základní principy životosprávy, diety a pohybu, je jakákoliv
sebelepší léčba bezzubá, zbytečná a neúčinná.

Cukrovku lze v současnosti léčit dobře, bez pacienta to ale nikdo na celém světě neumí.

Cukrovkářský slovníček

Analoga inzulinu – moderní inzuliny vyrobené úpravou a pozměněním molekuly lidského inzulinu za účelem zlepšení jejích vlastností.
Dělí se na krátká, která se aplikují před jídlem, a dlouhá, která lze
brát jen jednou denně.

Bandáž žaludku – chirurgický výkon spočívající ve zmenšení objemu žaludku prostřednictvím manžety (bandáže), která jej rozdělí na dvě různě veliké části. Pacient pak nemá potřebu tolik jíst a rychleji hubne.

Beta buňky – buňky slinivky břišní, které vyrábí inzulin.

Glukometr – kapesní přístroj k měření krevního cukru z kapky krve.

Inzulinové pero – pomůcka pro aplikaci inzulinu do podkoží. Vkládá se do něj náplň s inzulinem.

Inzulinová pumpa – je přístroj pro aplikaci inzulinu, určený převážně pro léčbu cukrovky I. typu.

Self-monitoring – pravidelné měření krevního cukru, které si pacient dělá sám.