„Česko-americký vědecký tým v čele s doktorkou Gabrielou Pavlínkovou z Biotechnologického ústavu AV ČR ukázal, že cukrovka v těhotenství negativně ovlivňuje gen HIF-1 u vyvíjejícího se plodu. Snížení aktivity proteinu HIF-1 pak zvyšuje riziko vzniku srdečních defektů a snižuje počet narozených potomků," vysvětluje mluvčí Akademie věd ČR Miroslava Kaňková. I při plánovaném těhotenství a optimální péči je riziko poškození plodu u maminky s cukrovkou dvakrát vyšší než u matky zdravé.

Díky tomu, že vědci zjistili, kde je jádro pudla a proč mívají děti matek s cukrovkou častěji vrozenou vadu, otevírá se nyní cesta k tomu, aby se poškozením dalo zabránit.