Místopředseda Macek vám napsal dopis, vněmž kritizuje, že strana pod vaším vedením nemá vizi. Podle vás ji má?

Především pan Macek je za to zodpovědný, aby ta koncepce byla. My ji samozřejmě máme, máme volební program, reformní balíky.

Jak ty stím souvisejí?

Lidová strana právě vnich uplatnila velký díl našich předvolebních záměrů. Že se to mnohým lidem nelíbí, je druhá věc. Naším úkolem je pracovat nejen pro stranu, ale i pro tento stát. Teď nás jako členy vlády čeká zajistit konkrétní kroky zreformního balíku vyplývající. Všechno ostatní je před námi.

Budete se snažit, aby se pan Macek stal náměstkem ministra zahraničí?

Nevím, kdo tohle vymyslel. O tom žádná řeč nebyla. Konkrétně o panu Mackovi jako budoucím náměstkovi ministra zahraničí se nemluvilo. Jeho jméno bylo zmíněno mezi desítkami dalších, ale to už je půl roku zpátky.

Vy se ho jako svého poradce na ministerstvu pro místní rozvoj tedy zbavovat nebudete?

To je virtuální problém. Dohoda o náměstcích není uzavřena. O všech se bude uvažovat až ve chvíli, kdy budou mít kam nastoupit. Momentálně nemají kam. My máme nějaké personální rezervy, které jsme vytipovávali dříve a pan Macek byl mezi nimi. Jestli ho teď někdo vytáhl, tak to byla účelová věc.

Jak důležitá bude pro lidovce prezidentská volba? Svou pozici můžete značně posílit, neboť vlastně na vás záleží, zda se stane Václav Klaus prezidentem.

My jsme řekli, že hledáme svého kandidáta.

Takže se nepřikláníte ke Klausovi?

Na to nemám mandát. Jsem vázán usnesením našich orgánů a dokud nerozhodneme jinak, tak se nemohu vyjádřit.