Kontaktní místa vydala 4,36 milionu výpisů z rejstříku trestů, 2,26 milionu výpisů z katastru nemovitostí, 1,7 milionu z obchodního rejstříku a 310.000 z živ­nostenského rejstříku.

Výpisy, kvůli kterým museli lidé dříve obcházet množství úřadů, mohou v Czech POINTu získat na jediném místě, a to na úřadě, v poštovní pobočce, bance nebo díky nové aplikaci elektronicky prostřednictvím počítače. Celkem funguje 7048 kontaktních míst, z toho 5538 na obecních úřadech a 980 na poštách.

Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál je kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík, registr živnostenského podnikání a podobně. Umožňuje občanům získat informace, zažádat o výpis nebo učinit podání ke státu na jednom kontaktním místě.

Jedna z nejnovějších služeb, internetové kontaktní místo CzechPOINT@home, umožňuje prostřednictvím Portálu veřejné správy na adrese http://portal.gov.cz/…l/obcan/cph/ všem držitelům datových schránek přístup k výpisům z informačních systémů veřejné správy, které jinak poskytuje v listinné podobě každé kontaktní místo.