Zhruba dvě třetiny z nich jsou navíc v prodlení. Pokud data neaktualizují do konce srpna, hrozím jim v přestupkovém řízení pokuta až 50 tisíc korun.

"Ministerstvo spravedlnosti bude postupně a systematicky oznamovat všechny případy porušení zákonných povinností veřejných funkcionářů. Výjimku budou tvořit veřejní funkcionáři, kteří svou oznamovací povinnost splní do 31. srpna 2018," informoval dnes mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Zákon o střetu zájmů čelí kritice zejména z řad komunálních politiků, nelíbí se jim, že citlivé informace může ve veřejném registru zkoumat kdokoli. Zákonodárci proto například navrhovali, aby přístup do registru byl umožněn pouze pod heslem. Podle odpůrců současná praxe povede k tomu, že lidé kvůli obavám z lidské závisti ztratí zájem o účast v komunální politice.

V červnu prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona, podle které mají být údaje o movitém majetku a závazcích komunálních politiků neveřejné. U představitelů malých obcí, kteří za obecní funkci nepobírají plat, budou registru přístupné jen údaje o nemovitostech a funkcích ve firmách.

Sdružení místních samospráv ale pokládá za problém, že především placení starostové budou nadále muset zveřejňovat svá oznámení o příjmech nebo cenných papírech, neuvolnění funkcionáři například vlastnictví cenných papírů. Sdružení se proto rozhodlo požádat senátory, aby kvůli tomu nová pravidla napadli u Ústavního soudu. Senát totiž navrhl širší omezení přístupnosti majetkových přiznání komunálních politiků, Sněmovna ale jeho návrh odmítla.

Senát navrhl, aby lidé neměli k majetkovým přiznáním komunálních politiků přístup anonymně, ale pouze na základě individuálních žádostí. Podle návrhu se komunální politici měli dozvědět, kdo informace o nich hledá. Sněmovna ale senátní návrh na konci května zamítla.