Vlastníci památek nebo ti, kdo se o jejich záchranu či obnovu zasloužili, dnes ceny dostali na zámku v Jindřichově Hradci.

Ceny Patrimonium pro futuro se udílejí od roku 2014. NPÚ jimi vyzdvihuje příklady dobré péče o kulturní památky, jež jsou nejen ve vlastnictví státu, ale i v rukou soukromníků. Ocenění za celoživotní přínos v péči o kulturní dědictví převzal historik umění Miloš Stehlík.

Brněnská hvězdárna otevřela nové 3D digitárium. Nabídne dva nové pořady. Třírozměrný efekt zajistí speciální brýle. Na návštěvníky čekají také třeba nové sedačky.
Lidé se dotknou atomů i planet. Brno má největší 3D planetárium střední Evropy

Za restaurování zámecké kaple v Návarově v Libereckém kraji mají ocenění vlastníci zámku Petr a Radka Turkovi, kteří obnovu sami platili. Restaurátor Tomáš Berger kapli navrátil podobu z vrcholného baroka. Odstraňovaly se druhotné výmalby, opravovaly štuky, původní polychromie, zlacení a stříbření.

Oceněno bylo i Muzeum hlavního města Praha

Druhá kategorie je objev či nález roku, v té památkáři ocenili Muzeum hlavního města Prahy za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě na Kocandě na Starém Městě v Praze. Po letech chátrání majitel dům opravoval a odborníci odkryli pozůstatky hradebních zdí a brány ze 13. století. V roce 2016 byla ve sklepě odkryta asi 26,5 metru dlouhá linie hradby. Loni byla ve sklepení objevena brána, jíž se hradbou procházelo. Byla známa jen z písemných pramenů jako brána sv. Valentina.

Fabrika Temný Důl otevřela dveře lidem při exkurzi a ukázala, jakým způsobem během roku pokročily práce na její záchraně.
Vrací život krkonošské fabrice, která stojí v nejužším místě Temného dolu

V kategorii prezentace hodnot zvítězil Cheb a Nadační fond Historický Cheb za vznik prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů, cesta napříč staletími. Za záchranu památky dostali cenu Eliška a Igor Valdovi; deset let obnovují v Třebešicích na Kutnohorsku renesanční zámek s barokními a klasicistními úpravami, hospodářské budovy a sad.

Zvláštní cena míří do Chodova

"Hlavní motivací, proč vůbec tuhle cenu udělit, bylo upozornit na dobré příklady praxe bez rozdílu vlastnictví. V prvním roce i v druhém jsme měli docela problém v jednotlivých kategoriích získat zástupce z regionů. Co je pozitivní, že poslední dva roky máme opravdu z čeho vybírat, příkladů je čím dál víc. Spousta památek ale ještě čeká na osvícené vlastníky a investory," řekla dnes ČTK generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.

Zvláštní cenu generální ředitelky NPÚ dostalo město Chodov za obnovu a restaurátorské práce v barokním kostele svatého Vavřince v Chodově. Druhou zvláštní cenu za záchranu renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí na Olomoucku převzal Pavel David, který vyhrál také v internetovém hlasování veřejnosti, a stal se tak laureátem ceny Památky děkují.

Socha vládce Brd, střeží oblast v osadě Orlov.
Brdy mají nového strážce. Hlídá je dřevěná socha ducha Fabiána