„V Japonsku se začíná mluvit o úmrtích po očkování a o poškození lidí vakcínami proti covid-19,“ zněl titulek článku, který ve čtvrtek 31. března 2023 zveřejnil na webu Blogosvět Vladimír Čížek. V článku citoval japonského profesora v důchodu Masanoriho Fukušimu, který tvrdí, že „polovina úmrtí po očkování je způsobena kardiovaskulárním poškozením“ a že prý „téměř 2000 lidí zemřelo na vakcínu, ale podle mého názoru je jich mnohem více“.  

Podle Čížka prý skupina japonských lékařů již loni v dubnu uvedla, že je nutné provádět pitvy lidí zemřelých po očkování. Jejich mluvčím byl ovšem opět Fukušima, jenž údajně prohlásil, že zvažuje žalobu na japonskou vládu a že u očkovaných lidí všech věkových kategorií je prý vyšší úmrtnost.

„Tolik zpráva ze vzdáleného Japonska, které není jedinou zemí, kde začali pochybovat o nezměrné účinnosti a bezpečnosti vakcín. A co na to Češi? ptám se. Pamětníci si jistě vzpomenou na italský film z roku 1971 Vyšetřování skončilo, zapomeňte. Řekl bych, že scénář českého filmu má zatím výstižnější název: Vyšetřování ani nezačne, zapomeňte,“ dodal na závěr Čížek.

Čížkův text sdílel na Twitteru v pondělí 3. dubna mimo jiné také známý bývalý olympijský vítěz v kanoistice a lékař Lukáš Pollert, jenž ho okomentoval právě citací Čížkovy poslední věty: Vyšetřování ani nezačne, zapomeňte. Pollertův příspěvek dosáhl do středy 5. dubna 2023 asi 26 tisíc zobrazení a zhruba 50 retweetů. 

Jenže žádné skutečné vyšetřování se neděje ani v Japonsku a o údajných úmrtích po očkování se tam mluví úplně jinak, než jak naznačuje Čížek, který se jako na autoritu odvolává zejména na zmiňovaného emeritního profesora Fukušimu.

Ne, v Japonsku se neumírá na očkování

Redaktoři AAP FactCheck, což je tým australské tiskové agentury Australian Associated Press (AAP) pro ověřování faktů a akreditovaný člen mezinárodní sítě International Fact-Checking Network, přinesli vyjádření japonského ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí, podle nějž nejsou v Japonsku nahlášena žádná úmrtí v příčinné souvislosti s očkováním proti covidu a v Japonsku neprobíhá v tomto směru žádné vyšetřování. Ministerstvo přitom reagovalo na fámy, podle nichž prý Japonsko „zahajuje oficiální vyšetřování milionů úmrtí způsobených vakcínou covid“.

Tajemník japonského Úřadu zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví Jusuke Cukada AAP FactCheck sdělil, že kromě standardního přezkoumávání a vyhodnocování hlášení nežádoucích účinků léků jeho úřad žádné vyšetřování úmrtí způsobených vakcínami proti nemoci covid-19 nezahájil.

„K žádným úmrtím, u nichž by se jako příčina potvrdilo očkování proti covid-19, v Japonsku nedošlo,“ cituje AAP FactCheck jednoznačné vyjádření japonského ministerstva zdravotnictví. 

A stejně se vyjadřují i další japonské úřady. „V systému hlášení podezřelých nežádoucích reakcí nebyla dosud potvrzena žádná příčinná souvislost mezi očkováním proti covid-19 a úmrtím,“ potvrdil agentuře tento závěr i Hiroki Kinošita z odboru farmaceutické bezpečnosti japonského ministerstva zdravotnictví.

Čížkem citovaný Masanori Fukušima je bývalým profesorem Kjótské univerzity, nyní v důchodu, a univerzita se podle svého mluvčího od jeho komentářů distancuje. „Instituce nenese odpovědnost za členy fakulty po jejich odchodu do důchodu ani za jejich následné komentáře,“ uvedl v e-mailu zaslaném AAP Fact-Check mluvčí Kjótské univerzity. Dodal, že nemá žádnou povědomost o tom, že by v Japonsku mělo probíhat nějaké oficiální vyšetřování úmrtí v důsledku očkování proti covid-19. 

Rovněž Hiroki Kinošita AAP-Fact-Check sdělil, že neví nic o tom, že by měl někdo jménem japonské vlády vyšetřovat úmrtí na vakcínu proti koronaviru. „Kromě pravidelného přezkoumávání a vyhodnocování hlášení v národním systému hlášení nežádoucích účinků léků žádné vyšetřování neprobíhá,“ zopakovali představitelé japonského ministerstva zdravotnictví. Podle zdravotníků nebylo v této zemi zaznamenáno žádné úmrtí v příčinné souvislosti s vakcínami proti covidu.

Homeopat proti očkování

Vladimír Čížek se prezentuje jako lékař a podle vyjádření na svých vlastních webových stránkách Homeopat se zabývá takzvanou celostní medicínou a homeopatií. Tedy léčebnými metodami takzvané alternativní medicíny, o jejichž účincích není dostatečný důkaz a například podle Klause Lindeho z Centra pro výzkum doplňkové medicíny v Mnichově nelze doložit, že by byly účinnější než placebo.

close Deník proti fake news. info Zdroj: Deník zoom_in Deník proti fake news. Podobný názor zastává také Česká lékařská komora (ČLK). „Vědecká rada ČLK nedoporučuje zařazovat do systému Celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného Českou lékařskou komorou vzdělávací akce, které obsahují přednášky z homeopatie, z čínského léčitelství (označovaného jako tradiční čínská medicína) a z dalších oblastí nevědeckých léčitelských metod,“ uvedla Česká lékařská komora ve svém prohlášení z roku 2016.

Toto stanovisko zopakovala i v roce 2018, kdy veřejně vyjádřila nesouhlas s tím, aby homeopatika byla zařazována do zákona o léčivech jako léčivo, protože homeopatika podle ní mohou fungovat jen díky placebu (tedy vytvářejí v pacientovi dobrý dojem, že pro své zdraví něco dělá), ale žádnou skutečně účinnou léčivou látku neobsahují.

Český klub skeptiků Sisyfos zařadil před časem Čížka na základě jeho dlouhodobých aktivit k osobnostem alternativní medicíny a pseudovědy, které v průběhu pandemie a často i mimo ni samy šířily řadu dezinformací a misinformací.

Sklon ke sdílení neověřených dezinformací na svém twitterovém účtu vykazuje dlouhodobě také Lukáš Pollert. Loni v září sdílel například koláž se srovnávací dvojicí fotografií, na nichž měly být údajně záběry na demonstraci Milionu chvilek ze 4. června 2019 a z demonstrace ze 3. září 2022, kterou tehdy svolával Ladislav Vrabel. Oba snímky zachycovaly přibližně stejný počet lidí, přičemž v popisku koláže se psalo, že v prvním případě zněl odhad počtu účastníků na 120 tisíc lidí, v druhém případě na 70 tisíc. „Podle čeho se dělá odhad účastníků?“ ptal se ironicky Pollert. Šlo ale o manipulaci. Snímek z roku 2019 totiž nepocházel z demonstrace 4. června, ale z té, která se konala 21. května – a u ní byl tehdejší počet účastníků odhadován na 60 tisíc, tedy na počet, který zhruba odpovídal i zářijové účasti.

Také Pollert vystupuje trvale proti očkování proti covidu. V roce 2020 získal od Českého klubu skeptiků Sisyfos tzv. Zlatého Bludného koviďáka v mimořádné covid kategorii za výrok: „Nakonec se ukáže, že se vlastně nestalo skoro nic. Obecně vzato, ve světě, kde se naprosto neúnosně přemnožil jeden druh primátů, jemuž se podařilo už téměř dokonale zlikvidovat ostatní formy života, došlo k okrajovému snížení jeho populace - v této chvíli to jsou necelé 3 promile.“