Na vodácky oblíbené řece Vltavě je na horním toku, kde je pro splutí potřebná registrace národního parku, vodní hladina těsně nad hranicí sjízdnosti. Také pod Vyšším Brodem teče minimální průtok vhodný pro jízdu na lodi. Zlepšila se také Otava v Sušici, Ohře a Bílina v Ploučnici.

Hladina Lužnice naopak klesala a pod Táborem je již vody málo. Peřejnatý úsek směřující k Týnu nad Vltavou má v Bechyni průtok jen 3,5 metru krychlových, a to je podle Jančara málo. Na horním toku a nad jezy se ale po Lužnici plout dá. Střední tok Sázavy je splavný, pod Krhanicemi ale vody ubývá a koryto se mění spíše v bludiště kamenů. Labe s Jizerou mohou vodáci splouvat jen na středních a dolních tocích. Na dolních tocích Orlic se musí počítat s mělčinami.

Povodí Labe chce do konce června instalovat házecí lana, pěnové nebo vázací kruhy, jež by měly usnadnit případný zásah hasičů na šesti jezech. Jde o Viktorčin splav a Zlíč na Úpě, Janderov a Tuněchody na Chrudimce a o Bakov a Káraný na Jizeře. Do začátku července by mělo Povodí Ohře dokončit zprůchodnění jezu Černý Mlýn a dolního jezu u Lokte.

Moravské toky jsou na tom se splavností spíše hůře. Vysočina je na suchu a jen dolní tok Jihlavy nabídne trochu vody pod Ivančicemi, na minimu je i Svratka pod Brnem. Většinu ostatních toků mohou vodáci využít jen v dolních úsecích. To platí o Odře a Opavě. Na Bečvě je vody tak málo, že se vodáci spíše projdou, než proplují. Dyje je splavná až pod Novými Mlýny.

Lepší podmínky nabízí vodákům řeky v sousedním Slovensku, kde Váh, Hron či Dunajec jsou stále dobře splavné.