Odpovědnost za hrazení plateb za odpad ponesou za děti podle normy jejich rodiče. Nebude se už tedy moci stát, že by děti po dovršení 18 let věku čelily exekuci kvůli dluhům za odvoz komunálního odpadu.

V případě dětí z dětských domovů a podobných zařízení tvůrci novely uvádějí, že náklady spojené s likvidací odpadu hradí tyto ústavy. Pokud by tedy tyto osoby nebyly od místního poplatku osvobozeny, hradily by náklady spojené s likvidací odpadu fakticky dvakrát. Ze stejných důvodů budou osvobozeni obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a domovů pro seniory.

Stejná norma dala obecním úřadům už od konce října pravomoc promíjet poplatníkům platby za odpad ze závažných důvodů, pokud o to požádají. Radnice budou mít možnost poplatky promíjet úplně nebo částečně také v případě živelních událostí.