V současnosti musí o dalším osudu potomků rozvádějících se párů rozhodnout soud, a to i přesto, že se oba rodiče dopředu dohodnou. Podle ministerstva se ale tato praxe ne zcela osvědčila.

„Obsahem návrhu a důvodem jeho předložení je především podpora smírného řešení záležitostí dítěte a předcházení rodičovskému konfliktu,“ konstatovala Andrea Šlechtová z tiskového oddělení ministerstva. Také to má podle ní vést k tomu, že stát bude v budoucnu méně zasahovat do rodinných záležitostí lidí.

Rozvod v harmonii
Rozvod v harmonii. Projít rozpadem manželství lze i bez šrámů

Podle nedávného vystoupení náměstka ministryně spravedlnosti Jeronýma Tejce na konferenci Unie rodinných advokátů by mělo nově stačit uzavřít dohodu rodičů o úpravě poměru k jejich dětem, opatřit ji notářsky ověřenými podpisy a předložit soudu, který rozhoduje o rozvodu.

Rychlejší rozvody

V prvé řadě by to urychlilo rozhodování o rozvodech. Což je pro rozvádějící se partnery výhoda, protože bez toho, že bude jasná péče o dítě, nelze v současnosti manželství rozvést.

„Výhodou této možnosti je relativní bezformálnost procesu uzavření dohody, což umožňuje zahrnout do něj i další relevantní aktéry, tedy například širší rodinu a nové partnery rodičů,“ konstatuje se v materiálu. Další předností je prý již samotná absence jednání před soudem, které může být zdrojem stresu a konfliktu.

Ilustrační snímek
Časté soudy? Stát chce zdražit poplatek za rozvod i spory o rodičovství

Návrh má ovšem své kritiky. Během připomínkového řízení se proti němu vyslovil například soudce Nejvyššího soudu Lubomír Ptáček. Sice si prý cení snahy ministerstva, ale přesto by dohoda měla být posvěcena soudem. „Jak bude moci (notář) zabránit tomu, aby v případě domácího násilí nebyly předkládány smlouvy, které jsou toliko ve prospěch agresora,“ ptá se v zaslaných připomínkách.

Vymáhání výživného

Novela má podle ministerstva zlepšit i vymáhání výživného na děti, pokud jej jeden z expartnerů druhému nezasílá. Mimo jiné podle ní vláda nově stanoví svým nařízením výši úroků z této pohledávky.

Svatba - ilustrační foto.
Jak se od revoluce změnila společnost? Ubylo svateb, rodí se méně dětí

Také se v novele upraví podmínky pro postoupení dluhů z výživného na jinou osobu. „Tato možnost by mohla být využitelná zejména v případech, kdy je povinná osoba sice dostatečně solventní k plnění výživného, avšak výživné odmítá plnit ze subjektivních důvodů, například kvůli sporu s exmanželkou,“ konstatuje se v návrhu ministerstva.