Podle metodiky ministerstva školství by se mohly pro děti na prvním stupni otevřít od 25. května vedle běžných škol i školy speciální pro žáky s vývojovými poruchami učení, komunikačních schopností, zrakovým nebo sluchovým postižením. Speciální školy pro mentálně či tělesně postižené, autisty a pro děti s poruchami chování mají zůstat do konce června zavřené.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Podle Šimůnkové nicméně není možné přistoupit na to, že bude s dětmi s postižením zacházeno rozdílným způsobem. "Rozhodnutí, zda dítě z vymezené skupiny do školy nastoupí, by mělo být stejně jako u ostatních dětí ponecháno na jeho zákonných zástupcích," řekla.

Podle ní nelze předpokládat, že zdravotní postižení automaticky zakládá horší zdravotní stav, který je v souvislosti s nemocí COVID-19 rizikový. "Pokud metodika toto plošně předpokládá, pak je se skupinou dětí s vymezenými typy zdravotního postižení jednáno bez přiměřeného důvodu odlišně. To je v rozporu jak se školským zákonem, tak s Úmluvou o právech dítěte a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, jejíž naplňování monitoruji," uvedla.

Výjimka z nošení roušek

Podle Šimůnkové nedělají vláda ani ministerstvo zdravotnictví v plánu rozvolňování rozdíly mezi dětmi s postižením a těmi ostatními, a ministerstvo školství o tom proto nemůže v metodice rozhodnout jinak. Ministerstvo školství, které na metodice pracovalo s týmem epidemiologů z ministerstva zdravotnictví, již dříve uvedlo, že je třeba zohlednit, že autisté mají výjimku z nošení roušek. 

Někteří postižení by podle něj také nebyli schopni dodržovat přesně ani další preventivní pravidla k ochraně proti nákaze. Zástupci obou ministerstev uvedli, že úřady spolu o této problematice jednají a budou ji asi řešit na přelomu května a června.

K možnosti návratu do speciálních škol pro děti s různými druhy postižení vyzval ministry minulý týden také spolek Děti úplňku, který sdružuje rodiny autistů. Pro co nejrychlejší návrat handicapovaných dětí do škol se již dříve vyslovil předseda Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař. ČTK řekl, že vzdělávání handicapovaných dětí, které je třeba při učení speciálně podporovat, závisí při výuce na dálku ještě více než u ostatních žáků na rodičích.