Čekárny klinických logopedů jsou přitom plné, dítě se k nim zpravidla dostane jednou za dva až tři měsíce, možnosti nápravy jsou tedy velmi omezené.

Odklady kvůli nedostatečné nebo nesprávné řeči jsou naprosto v pořádku, protože pokud dítě dostatečně nekomunikuje, šance na úspěšnost v jakékoliv činnosti ve školní výuce se výrazně snižuje. Když přijde dítě s logopedickou vadou do první třídy, učitel už toho moc nezvládne, protože na to nemá čas ani prostor, ale ani kvalifikaci pro nějakou nápravu,“ upozornila Hana Havlínová z Národního pedagogického institutu.

Logopedie. Ilustrační snímek
Pětina Čechů trpí vadou řeči. S koktavostí chodí na logopedii i dospělí

Aspoň dílčí zlepšení by ale mohlo nastat. Jak Deník zjistil, ministerstvo školství zavádí novou kategorii pedagogických pracovníků - školského logopeda. Změnu přinese novela zákona o pedagogických pracovnících s předpokládanou účinností od 1. září 2023.

Podle mluvčí ministerstva Anety Lednové by „logoped přímo ve škole umožňoval dostupnou, pravidelnou a intenzivní péči. Bude identifikovat obtíže v řeči přímo s ohledem na průběh vzdělávání“.

Nejde o zdravotnickou profesi, proto bude v případě potřeby léčit žáka zdravotnickými prostředky školský logoped spolupracovat s klinickým logopedem a dalšími odborníky. Velkou roli by hrál také u žáků s odlišným mateřským jazykem nebo ze znevýhodněného sociálního prostředí.

Mgr. Vlasta Šimková
Školní logopedi mohou děti ohrozit nekompetentní léčbou, říká Vlasta Šimková

Jelikož je logopedů velký nedostatek, úředníci ministerstva školství nepředpokládají plošné zavedení této pozice do běžných škol, ale spíše tam, kde se vzdělává větší počet žáků s vadami řeči. V první fázi chtějí představitelé ministerstva nové logopedy zaplatit z evropských peněz, od roku 2025 pak ředitelé škol dostanou peníze ze státního rozpočtu.  

Zavádění nové pozice do škol přitom provázel i politický spor. Poslanci za ANO chtěli vyjít vstříc klinickým logopedům, kteří se obávali, aby se nezačaly zaměňovat jejich profese. Připravili proto pozměňovací návrh k novele školského zákona, podle nějž by se pojmenování školský logoped nahradilo termínem speciální pedagog pro vady komunikace. Ministerstvo školství ale návrh zamítlo.

Vychovávám svoje dítě dobře?

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Mačkat na tabletu umí, s mluvením je to horší

Například v 1. základní škole Plzeň byla ze všech letošních odkladů více jak polovina odůvodněna logopedickými potížemi. „V rodinách se s dětmi méně mluví. Děti jsou zvyklé na tablety nebo mobilní telefony a často dnes nejsou schopné ani vyprávět pohádku. Mnohé už ani neznají klasické české pohádky. Dívají se na kreslené seriály často beze slov. Umějí skvěle mačkat na tabletu, ale grafomotoriku mají zaostalou,“ vylíčila zástupkyně ředitele Kamila Stuchlová.

Zakladatelka Soukromé kliniky Logo Ilona Kejklíčková rozmlouvá s malou pacientkou v ordinaci
Zápis do školy? Koktajícím dětem zvedněte sebevědomí, radí odbornice

Zdroj: DeníkPodle Hany Splavcové, vedoucí oblasti předškolního vzdělávání a prvního stupně v Národním pedagogickém institutu, bývala v mateřských školách dříve věnována větší pozornost cvičení výslovnosti jednotlivých hlásek.

Upozornila, že řečovým vadám by bylo ideální předcházet, ne je pak složitě napravovat. „Není to tak, že bychom chtěli učitele v mateřských školách ještě více zatěžovat, oni tato logopedická cvičení dělali, jsou součástí jejich přípravy. Jen by se na ně měli vědoměji zaměřit,“ dodala.

Časté vady řeči

Patlavost (dyslalie): poruchy artikulace, špatná výslovnost jedné hlásky nebo více hlásek, ostatní jsou vyslovovány správně

Koktavost: porucha plynulosti řeči opakováním jednoslabičných slov, první slabiky či písmene ve slovech

Breptavost: zrychlování mluvy, jež vede k polykání slabik i celých slov

(Zdroj: Asociace klinických logopedů)