Pokud novelu podepíše i prezident, rodiče by už podle ministra vnitra Ivana Langra (ODS) nemuseli vyřizovat dětem v předškolním věku nový pas každý rok. Mohli by je nechat zapsat do svých pasů na samolepicím štítku s ochranou proti padělání a pozměňování. Týká se to i starších dětí, které by ale také mohly dostat vlastní pas na dobu pěti let.

Langer uvedl, že vláda uvažovala i o obnovení možnosti zapisovat děti do rodičovských pasů jen s použitím tradičního razítka. I když by toto řešení mohli rodiče využít už pro nadcházející letní turistickou sezonu, týkalo by se jen dětí do pěti let věku. Vláda se proto podle ministra rozhodla pro řešení bezpečnější a pro rodiče komfortnější, byť by jeho zavedení bylo zdlouhavější.

Důvodem odkladu zavedení nových pravidel je podle zástupců ministerstva vnitra mimo jiné nutnost vypracovat grafické a textové provedení štítků a vyhlásit kvůli tomu veřejnou obchodní soutěž na dodavatele. Tím by mohla být Státní tiskárna cenin. I kvůli tomu má novela nabýt účinnosti deset měsíců po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Předloha má změnit praxi po zavedení pasů s biometrickými prvky, do nichž se údaje o dětech zapisovat nesmějí. Pro malé děti vyžaduje zákon od loňského 1. září vlastní cestovní doklad s fotografií. Kvůli rychlé změně podoby malých dětí platí jen jeden rok. Podle evropských předpisů navíc pasy bez biometrických prvků nelze vydat na delší než roční dobu.

Pro rodiče, kteří měli své děti do 15 let věku zapsány v pasech před loňským 1. zářím, se nic nezměnilo. "Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. září 2006, smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán," uvádí zákon.

Pořízení dětského pasu bez biometrických údajů stojí 50 korun. Pro jeho získání je nutné kvůli ověření národnosti nutné předložit také osvědčení o státním občanství. To vyřizují krajské úřady. Děti ve věku od pěti do 15 let již dostávají za 100 korun pasy s biometrickými údaji a platností pět let. Podle novely by zápis dítěte do nového pasu rodiče stál 200 korun, v případě zápisu do již vydaného dokladu pak 50 korun.