Alžběta Korionorová má své vlastní děti a kamarádky. Přesto se jednou za čas schází nad kávou a zákuskem ještě s další osmnáctiletou dívkou, která bydlí padesát kilometrů od ní. Neprobírají spolu novinky z práce, společenského života ani módu. Spíše krčí čela nad účty, baví se o chodu úřadů a rozebírají úskalí bankovního trhu.

„Před dvěma lety jsem se stala patronkou, která pomáhá dítěti z dětského domova kromě jiného i s finanční gramotností a zvládnutím období osamostatňování se. Ačkoli mají v domovech semináře, reálně často naprosto netuší, co kolik stojí a jak si peníze rozdělit tak, aby s nimi vyšly. Probojovat se touto nelehkou problematikou jim pomáhá právě patron,“ vysvětluje svoji úlohu.

Děti v dětských domovech dostávají kapesné. Jejich potřeby, jako je strava, hygiena, ubytování nebo třeba výdaje na kroužky a další nezbytnosti za ně ale platí domov. Do jeho účtů nevidí. A přestože jim domovy zařizují semináře finanční gramotnosti, teorie mladé lidi na realitu připraví jen těžko.

„Často se bohužel stává, že i když si najdou bydlení a práci, něco je překvapí, např. dluhy, které jim vznikly, když ještě žili s rodiči, nebo si chtějí pořídit nový telefon, který jim před tím třeba pořizovali různí sponzoři. Pak to chtějí řešit rychle a zláká je například nebankovní půjčka s obrovským úrokem, kterou nejsou schopni splácet. A začíná kolečko dluhové pasti, i přesto, že před tím byli v dětských domovech varováni“ vysvětluje Lukáš Talpa, garant programu Patron.

V pasti dluhů

„Další dluhy vznikají tím, že po odchodu z domova, pokud nezůstávají v Domech napůl cesty a nestudují, se někdy zapomínají zaregistrovat na úřad práce a nikdo za ně neodvádí zdravotní a sociální pojištění. Čímž vzniká další dluh,“ popisuje Talpa.

S tím má u své svěřenkyně zkušenosti i Alžběta Korionorová. „Děvče se sestěhovalo se svým přítelem do jedné domácnosti, našli si byt. Za dva měsíce ale moje svěřenkyně volala, že to nejsou schopni utáhnout. Jak má v takové situaci jednat, to nevěděla, takže jsem jí pomohla najít cestu,“ popisuje patronka. „Při tom jsme ale zjistili, že se nepřihlásila na úřad práce. Nenapadlo jí ptát se mě na to, protože to probrali ještě v kolektivu v domově a navzájem se přesvědčili o hlouposti, kdy se utvrdili v tom, že hlásit se úřadu není potřeba,“ pokračuje.

Finanční gramotnost a její nedostatečnost je problém, který se týká Čechů obecně. O tom, že se zhoršuje, mluví odborníci podle svých zkušeností i průzkumy s pevnými daty. Česká bankovní asociace letos zveřejnila výsledky svého průzkumu, podle kterého Index finanční gramotnosti klesl po letech růstu na 55 bodů ze sta možných.

Ačkoli respondenti se domnívají, že od výuky hospodaření je tu hlavně škola, podle Heleny Brychové, odbornice na finanční vzdělávání z České bankovní asociace, má hlavní roli rodina.

„Právě chování rodičů je pro děti častý vzor, a to i ve chvílích, kdy se o financích nebavíme záměrně. Podle aktuálních zjištění se rodiče snaží svým potomkům předat základy správného finančního hospodaření již na prvním stupni nebo ještě v předškolním věku,“ vypočítává Brychová. Celkem tak hospodaření s dětmi v mladším věku probírá více než 55 procent respondentů.

Chybí jim vzor

Vzory chování, které by mohly napodobit, ale děti v domovech nevidí. A pokud vztah rodičů k penězům ještě v rodině zaznamenaly, nebýval to vždycky dobrý vzor. „Pocházejí často ze sociálně slabšího prostředí, kde se s penězi hospodařilo špatně. Proto je v tomto momentě důležitá praxe, protože se děti nejlépe učí nápodobou, s čímž jim pomáhají patroni “ říká Lukáš Talpa.

Samotný patron, člověk, který nemá profesně žádné zkušenosti se sociální prací nebo psychologií, je pro děti kamarád a důvěrník. Mít takového člověka je pro děti z dětských domovů moment, kdy jim je věnována individuálně péče. „Vychovatelé se samozřejmě snaží, ale počty dětí v domovech jsou vysoké. Není reálné, když na dva vychovatele v rodinné skupině připadá osm dětí, aby se některému věnovali tak, jako to dělají dobrovolníci,“ uzavírá Talpa.

Jako dobrovolníci se můžete zapojit do řady projektů, které se snaží dospívajícím z dětských domovů pomáhat. Více informací o patronech hospodaření naleznete na webu https://ipatron.cz/.

Doučování a hlubší prohlubování školních znalostí zase zajišťují dobrovolníci organizace http://misenadeje.cz/index.html. Dobrovolníky pro doučování dětí hledá také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vzdělání a další rozvoj podporuje také organizace Otevřená budoucnost.