Téměř 60 tisíc rodin proto čeká těžké rozhodování: buď si připlatí za soukromou školku či chůvu, nebo bude muset jeden z rodičů zůstat se svým potomkem doma. Již příští rok by tu ale mohla přibýt další možnost: dětská skupina. Návrh zákona, který by umožnil jejich zakládání, schválila včera vláda.

Dotace na založení

„Chceme zvýšit zaměstnanost rodičů, hlavně mladých žen, které nemají možnost dítě někam umístit. Dětské skupiny jsou alternativou ke školkám, které ale nemají nahrazovat. Podmínky pro jejich chod 
a fungování jsou zároveň mírnější než u mateřinek," vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09).

Pokud se někdo rozhodne dětskou skupinu založit, bude si moci následně náklady odečítat z daní. Rodiče zase získají slevu na dani z příjmu až do výše 8000 korun ročně.

V čem se skupina od školky liší? Pokud se bude chtít zřizovatel vyhnout hygienické vyhlášce, nesmí v ní být více než 12 dětí; jedna „teta" jich bude mít na starosti maximálně šest. Navíc mohou skupinu navštěvovat už děti od jednoho roku věku. Asi největším rozdílem bude pro rodiče to, že budou muset připravit svému potomkovi jídlo na celý den, které se pak jen ohřeje v mikrovlnce.

Že koncept dětské skupiny funguje, si už vyzkoušeli na ministerstvu. Tam totiž mají už dvě, jednu pro 12 a druhou pro šest dětí. Rodiče tam za každodenní péči o svého potomka zaplatí 2000 korun měsíčně. Vznik dalších skupin pak podporuje dotace z Evropského sociálního fondu. Peníze má zatím přislíbeno už 35 zájemců.

Ne všichni jsou ale z novinky nadšeni. Proti jsou například odbory, kterým se nelíbí nižší požadavky na kvalifikaci tet, nebo ČSSD.

„Považujeme vládní návrh za nesmyslný. Jde o další ránu pro oblast předškolního vzdělávání, protože dětské skupiny na tuto oblast zcela rezignují. Budou plnit pouze roli hlídacích a odkládacích služeb. Úlohu mateřských škol ČSSD považuje za klíčovou, protože ovlivňuje i další vzdělávání. Připomenu nedávnou zprávu OECD, která deklarovala, že kvalita předškolního vzdělávání je důležitá pro následný rozvoj vzdělanosti. Vláda namísto toho, aby podpořila mateřské školy a rozšíření jejich kapacity – což mohlo být realizováno z evropských fondů, pokud by je vláda uměla čerpat – jde zcela opačným směrem," zlobí se stínový ministr školství Marcel Chládek (ČSSD).

Právě směrem k možnosti rozšiřovat kapacity školek se ale ubírá žádost vlády na ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09), aby zmírnil hygienické požadavky na mateřinky. „Starostové některých obcí si stěžují na přílišnou přísnost vyhlášky, která zamezuje možnost přijmout více dětí vzhledem k někdy až nesmyslným parametrům – například počtu venkovních metrů čtverečních, které má mít školka pro každé dítě, nebo rozestupům mezi věšáky na pyžama," vysvětluje vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM).

Více částečných úvazků

Dětské skupiny ovšem nejsou jediným opatřením, kterým chce ministerstvo práce a sociálních věcí usnadnit rodičům život. Plánuje také podpořit vznik míst se zkráceným pracovním úvazkem tak, že na něj zaměstnavateli nabídne dvanáctitisícový příspěvek. „Celkem na to máme 1,2 miliardy korun," doplňuje Ludmila Müllerová.

Šéf Českomoravské psychologické společnosti a ředitel Dětského centra Paprsek Jaroslav Šturma: Je to dobrá cesta. Na malé děti se s ní ale musí pomalu

Vyšší kvalifikace není zárukou kvality péče a na vzdělávání máme školy, vyvrací námitky oponentů dětských skupin dětský psycholog Jaroslav Šturma.

Jaroslav Šturma

Můžete říci, co dětem skupiny mohou dát a na co si naopak dát pozor?
Děti se tam učí žít spolu. To je dnes cenné zejména proto, že je hodně jedináčků. Zkušenost života mezi vrstevníky, ať už o něco mladšími nebo staršími, ve skupině, která není příliš veliká a děti se sbližují postupně, může být přínosem a mít výhody 
i oproti jeslím. Neplatí tu tak formální pravidla a jsou tu pohromadě různě staré děti. Je ale potřeba dát pozor, aby si dítě zvykalo postupně. Nejde si říci: od prvního jdu do práce, tak ho tam dám 
a bude tam šest hodin. Je potřeba přechod – ze začátku by ve skupině měla maminka zůstat, a když si dítě začne na tetu zvykat, pomalu ustupovat do pozadí. Také je třeba dávat pozor, aby nebylo přetíženo kolektivem, když předtím bylo samo nebo 
s jedním sourozencem. Přece jen, děti křičí jedno přes druhé a i při nejlepším dozoru dochází občas ke konfrontacím. Zkrátka by pobyt měl být ku prospěchu dítěte a ne zdrojem zátěže.

Je u nejmenších, dejme tomu ročních dětí, dobré dodržovat nějaký maximální limit, po který by měly ve skupině zůstávat?
Určitě. Pro dítě pod tři roky je skupina východiskem ze situace, kdy o něj rodiče nemohou pečovat sami, například je matka samoživitelka. Čím méně a pozvolněji je do skupiny umisťováno, tím lépe. Rodiče by i pak měli pracovat na částečný úvazek. Ani u starších dětí by nemělo jít o celý den, ale ideálně pět šest hodin.

Pokud bude maminka ve stejné budově, má se chodit na potomka přes den dívat?
Záleží na věku a povaze dítěte. Ve věku mateřské školky už to dokonce může vnímat rušivě. Když by ho zase po matčině odchodu bylo potřeba utěšovat, pokud by tedy nešlo o stadium adaptace, pak je méně návštěv lepší.

Návrh dětských skupin sklidil kritiku z řad odborů a opozice. Vadilo například to, že teta nebude mít vzdělání jako v jeslích.
Minimální vzdělání mít bude. Kdybychom to takto ale brali, tak 95 procent rodičů také nemá speciální vzdělání. Odbornost bych zkrátka nepřeceňoval, ale zdůraznil bych lidské předpoklady – bylo by špatné, kdyby to šel dělat někdo jen pro peníze. Mělo by jít o člověka, který má k dětem vztah, přirozenou intuici pro dětské potřeby a do určité míry znalosti. Kvalita péče ale nekoreluje 
s výší vzdělání.

Další výtkou je to, že skupiny rezignují na vzdělávací funkci.
Doménou vzdělávání je škola. Když se něco z ní menším dětem v rozumné míře nabídne, je to v pořádku. Ale pokud se dítě nedostane do školky a zůstane s maminkou doma, ta ho také nevyučuje, ale vychovává s prvky vzdělávání. Tak to může být i ve skupině. A ani u školky není hlavním posláním vzdělání, ale výchova. Tady tak trochu platí, že lepší je nepřítelem dobrého. Když zkrátka není školek dost, nemusí být vše podle nejvyšších kritérií a ideálů. Stačí, jestli to pomáhá.

Když to tedy shrneme, pokud rodič nebude na dítě spěchat 
a tlačit, je skupina přínosem.
Ano. Pomůže řešit praktické problémy rodin, které 
z jednoho platu nevyjdou nebo jsou neúplné.
V souvislosti s projednáváním skupin padla i výzva na ministra zdravotnictví, aby zmírnil hygienické předpisy pro školky.
Kdybychom přísné hygienické normy uplatňovali na rodiny, tak která by obstála? To by pak někdo mohl přijít 
s tím – a v určitých dobách ta tendence byla – umístit děti do hygienicky vyhovujících zařízení místo aby vyrůstaly v rodině. Je třeba rozumný kompromis. Hygienické normy jsou něčím, co má napomáhat, ale nejsou nejvyšším kritériem.

Jesle