Politici budou v dohledné době jednat o zřízení dětského ombudsmana. Návrh, který prošel připomínkovým řízením a míří na vládu, předložil ministr a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalamoun (Piráti). Dětský ochránce má sloužit kupříkladu dětem, které se ocitnou samy bez rodičů v nemocnici či zažívají problémy v dětském domově.

Dětský ombudsman má pomoci posílit právní ochranu dětí:

Institut dětského ombudsmana bude, stejně jako ten stávající, sídlit v Brně a jeho mandát bude šestiletý.
V Česku má vzniknout dětský ombudsman. Dětem pomůže třeba u soudu

Porušování práv si může všimnout jak přímo dítě, tak jeho rodič, sociální pracovník, učitel, lékař, trenér, psycholog, družinář nebo třeba vedoucí kroužku. „Veřejný ochránce práv se věnuje právům dětí již dnes. Činí tak ovšem pouze v rámci svých stávajících působností,“ popsal v odůvodnění návrhu Šalamoun.

Veřejný ochránce práv už nyní navštěvuje dětské domovy, zabývá se diskriminací dětí či právy malých cizinců při vyhoštění. Ročně řeší i stovky podnětů dospělých, které se dětí dotýkají. Jak v oblasti rodiny, tak školství či zdravotnictví. Problémy dospělých – například těžká sociální situace rodiny nebo odluka rodičů – totiž na děti často silně dopadají.


Nahrává se anketa ...

Očekávaná událost

Stávající ombudsman ale ze zákona nemůže řešit například naplňování práva dítěte vyjádřit svůj názor v soudních řízeních nebo mít možnost obhajoby v trestním řízení. Dětský ombudsman by na to páky měl.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček a jeho zástupce Vít Alexander Schorm označili jeho případné zřízení za největší předpokládanou letošní událost pro jejich úřad, z nějž by se stala národní lidskoprávní instituce. „Na úkoly spojené s případnými novými agendami i jiný způsob práce se jako instituce už delší dobu připravujeme,“ uvedli v nedávném prohlášení.

Chystané zřízení dětského ombudsmana vítají a aktivně se do legislativních příprav v uplynulých měsících zapojili. Institut dětského ombudsmana bude, stejně jako ten stávající, sídlit v Brně. I jeho mandát bude šestiletý. Taktéž nebude mít rozhodovací pravomoc, působit má svou autoritou.

Nejen chvála

Dětský ombudsman se ale setkává i s kritikou. „S návrhem na zřízení této pozice jsem se setkala oficiálně před více než deseti lety v Poslanecké sněmovně na konferenci pod záštitou švédské velvyslankyně,“ připomněla pro Deník senátorka Jitka Chalánková (nestr.).

Děti se stále častěji potýkají s psychickými problémy:

Duševní napětí děti čím dál častěji řeší sebepoškozováním. Nahromaděné problémy z domova či ze školy a vnitřní pocity způsobí přetlak.
Děti zažívají záchvaty paniky, roste počet sebepoškozování, varují odborníci

Na jiné akci byla, jak uvedla, seznámena s problémy při výchově dětí a mládeže v severských zemích. „Ty trvají již po desetiletí. Pokud bude pod pseudoochranou práv dítěte narušována autonomie výchovy dětí v rodinách (samozřejmě tím není myšleno skutečné týrání dětí), tak s takovými trendy nemohu souhlasit,“ reagovala už dříve pro Deník.

Závazek ke zřízení dětského ombudsmana pro Česko vyplývá z Úmluvy o právech dítěte. Institut funguje ve 23 zemích Evropské unie. Českou republiku za jeho absenci kritizují Organizace spojených národů nebo Rada Evropy.