Jak sdělil v odůvodnění soudce Přemysl Klas, Alexander Dietrichštejn, otec žalobkyně, pozbyl svá vlastnická práva právě v souladu s těmito dekrety. „Soud dospěl k závěru, že byly dány důvody ke konfiskaci majetku. Konfiskace byla zákonná a důvodná,“ argumentoval soudce.

Majetek zabavený po válce

O majetek přišli po válce na základě dekretů lidé s německou a maďarskou národností bez určení státní příslušnosti. Podle vyjádření Klase jsou důkazy o tom, že otec princezny byl členem národní skupiny, která sdružovala osoby s německou národností. „Z listů ze spolkového archivu v Berlíně sice vyplývá, že se otec žalobkyně nestal členem NSDAP, ale z dotazníku, který Alexander Dietrichštejn vyplnil a v němž jeho dcera uznala rukopis až na pár výjimek za pravý, je jasné, že se stal členem SdP,“ vysvětlil Klas s tím, že na základě tohoto členství lze Dietrichštejna považovat za osobu s německou národností.

Právní zástupce princezny rukopis na dotazníku zpochybňuje. „Objevil se tady nějaký dotazník, ale paní Dietrichštejnová si není jistá, jestli je rukopis skutečně jejího otce. Jsou tam snad dokonce písma dvojího druhu. Takže to je třeba ještě ověřit,“ uvedl Jaroslav Čapek s tím, že přestože mu břeclavský soud nevyhověl ve věci ověření písma, možnost stále má.

Princezna verdikt čekala

„Popravdě řečeno jsem neočekávala nic jiného. Sice jsem doufala, ale časem se to určitě vše vyřeší. Otec nikdy nebyl fašista, byl fašisty dokonce pronásledovaný a vězněný. Podle vyprávění byl proti fašistické okupaci,“ dodala Mercedes Dietrichštejnová. Její syn ji hned doplnil, že jejich boj tady nekončí a dál budou pokračovat v boji za spravedlnost.

Dietrichštejnová žádala v žalobě navrácení stovek hektarů půdy v okolí Mikulova, tamního zámku nebo například Kozího hrádku. Může se ještě odvolat ke Krajskému soudu v Brně, a to do patnácti dnů.