Odloučení rodičů od dětí během jejich hospitalizace vnemocnici, je porušování Listiny základních práv a svobod. „Podle tohoto dokumentu je péče o děti a jejich výchova právem rodičů a obráceně, děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči,“ tvrdí ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková (SZ). O jeho omezení a tedy i odloučení nezletilých dětí může rozhodnout pouze soud. „Bohužel, vpřípadě hospitalizace dítěte vnemocnici často není na toto právo brán zřetel,“ uvedla Stehlíková.

O přijetí rodiče nebo rodinného příslušníka jako doprovodu nemocného dítěte rozhoduje ošetřující lékař. U pacientů do šesti let je toto rozhodnutí plně vjeho kompetenci, u dětí starších musí přijetí průvodce schválit ještě revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Pokud schvalovací procedurou rodič neprojde a chce být spotomkem vnemocnici, veškeré služby si musí hradit sám.

„A to je častý kámen úrazu. Nemocnice nabízejí účelově předražený nadstandard, který si mnozí nemohou dovolit. Často ovšem cena služeb není podložena přesnou kalkulací, takže vlastně ani netuší, co platí a bez čeho by se mohli obejít,“ vysvětluje Markéta Královcová zobčanského sdružení Klíček, který se problému dětí vnemocnici dlouhodobě věnuje. Právě na jejich webových stránkách www.detivnemocnici.cz jsou zveřejňovány seznamy nemocnic a dětských oddělení a jejich kritéria pro přijímání rodičů kjejich hospitalizovanému dítěti.

„Nejde pouze o problém přítomnosti rodičů vnemocnici, ale také o to, aby rodiče byli seznámeni se zdravotní dokumentací dítěte. Ve spolupráci sministerstvem zdravotnictví, hejtmany a vedením nemocnic se pokusíme o nápravu,“ uvedla ministryně.