Patnáctiletá Lucie z Olomouce je sluchově postižená a když ji matka přivezla do Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), vysvětlila zdravotníkům, že dcera přesně nerozumí všem slovům a jejich obsah je často třeba podat i jinou formou. Kvůli silným bolestem v podbřišku poté Lucie podstoupila vyšetření na gynekologii, způsobem jako u dospělé ženy, ač podle matky ještě pohlavní styk neměla. Matka tvrdí, že došlo k chybě v komunikaci, jejíž následky si nese dodnes. Nemocnice ale uvádí, že zdravotníci k pacientce přistupovali s maximálními ohledy na její sluchové postižení, a že k pochybení rozhodně nedošlo.

„Dceři se po návratu z výletu objevila na těle vyrážka, a protože se stav zhoršoval, byla přijata na kožní kliniku nemocnice. Je sluchově postižena, o čemž jsem lékaře informovala. Dala jsem na sebe telefonní číslo a žádala, aby mne o všem podstatném informovali. U dcery jsem byla denně,“ popisovala případ z loňského května Magdaléna Krátká.

Patnáctiletá Lucie si v nemocnici stěžovala na silné bolesti břicha a proto byla vyšetřena chirurgem kvůli případné náhlé příhodě. Ten nato doporučil kvůli možnému gynekologickému původu vyšetření ženským lékařem. „Bolesti mívá pokaždé u menzes, navíc na klinice dostala léky s vedlejším účinkem: silné bolesti břicha. Protože nerozuměla položené otázce: „Byl styk?“, vyšetřili ji jako dospělou ženu. Dcera mi potvrdila, že slovu nerozuměla a netušila, co za vyšetření ji čeká. Pokud by bylo alespoň řečeno pohlavní styk, pochopila by, ale takto nevěděla,“ kritizovala matka.

Tvrdí, že o zhoršujícím se stavu a chystaných vyšetřeních ji zdravotníci měli včas informovat. „Předešlo by se nedorozumění, kvůli kterému se dcera doteď bojí sama k lékaři. Hlavně, pokud tedy šlo o akutní stav, měli vyšetření provést okamžitě ten podvečer, a ne až druhý den. Měli dostatečný prostor na to, aby mne informovali. Na gynekologii bych ji doprovodila, stejně jako jsem to udělala, když měla jít na dětskou alergologii,“ vytýkala nemocničnímu personálu Krátká.

Podle mluvčího FNOL Egona Havrlanta stížnost matky Lucie prošetřoval ombudsman nemocnice a žádné pochybení v postupu personálu nezjistil. „Laboratorní vyšetření prokázalo vzestup hodnot bílých krvinek v krevním obraze, což je ukazatelem zánětu, lékaři proto doporučili gynekologické vyšetření. Dívka šla na gynekologii v doprovodu z kožní kliniky. Vyšetřující lékařka byla informována o jejím sluchovém postižení a brala na něj zřetel. Jasně se dotázala, zda měla pacientka pohlavní styk, ta odpověděla kladně. I kdyby ale teoreticky nebyl, nelze tvrdit, že dospívající pacientky nesmí být vyšetřeny vaginálně, i u nich se tato vyšetření provádějí. Vzhledem k pacientčině odpovědi a rizikům, která by pro ni případný zánět mohl znamenat, bylo vyšetření šetrně provedeno. Zdravotníci jednali v pacientčině zájmu, zánět by mohl vést k závažnému ohrožení nejen zdraví, ale i jejího života. Matka byla následně o vyšetření a jeho výsledcích informována,“ reagoval mluvčí.

Komunikace mezi lékařem a pacientem bývá označována za slabinu tuzemského zdravotnictví a v průzkumech mezi pacienty nemocnic nebývá hodnocena pokaždé nejlépe. „Je to jednou z nejdůležitějších oblastí, na kterou se v dotaznících zaměřujeme. Konkrétně v naší nemocnici více než devadesát procent pacientů hodnotí tuto komunikaci pozitivně a také v průzkumech ministerstva zdravotnictví jsme mezi velkými nemocnicemi právě v komunikaci s pacientem nad průměrem. Přesto jsme si vědomi určitých nedostatků, na jejichž odstranění pracujeme,“ uvedl mluvčí Havrlant.

Právě špatnou komunikaci má za základ téměř třetina stížností, s nimiž pacienti přicházejí za ombudsmanem FNOL. „Personál je často pod velkým tlakem a stejně i pacient je stresovaný vinou svých zdravotních potíží. Je jasné, že v takovém emočně vypjatém prostředí není komunikace vždy jednoduchá a občas chybuje pacient, ale bohužel někdy i zdravotník. Naší snahou je ale tato nedorozumění napravit,“ uvedl ombudsman FNOL Jaroslav Kilián.

Příkladem může být stížnost pacientky z Brněnska, které lékaři FNOL vyšli podle nemocnice maximálně vstříc, objednali ji k vyšetření a k operaci, která dopadla velmi dobře. Mnohokrát pak byla na konzultaci u ošetřujícího lékaře i operatéra, po telefonu si ale později stěžovala na drobné obtíže. Nepřišla pak k dřívější kontrole a opět telefonicky razantně vyžadovala řešení jejích potíží. „Je to příklad, kdy udělal v komunikaci chybu pacient, ale v reakci na to i lékař, který ztratil trpělivost a pacientku slušně, ale razantně odbyl. I on se měl snažit situaci zvládnout profesionálně, což někdy vyžaduje velkou míru sebezapření,“ podotkl ombudsman.

Pokud se pacient obrátí na ombudsmana, snaží se pokud možno hned jej kontaktovat s vedoucím lékařem, primářem nebo vrchní sestrou pracoviště, kde k nedorozumění došlo. „Musím říct, že jednotlivé kliniky a oddělení k těmto případům přistupují zodpovědně a ochotně se snaží nedorozumění z jedné či druhé strany napravit. Pacient pak většinou odchází spokojený, což je pro nás velmi důležité,“ dodal ombudsman.

Jak konkrétně nemocnice pracuje na zlepšování komunikace mezi zdravotníky a nemocnými na lůžku či v ambulancích? Podle mluvčího Havrlanta organizuje školení pro zdravotnický personál, která jsou zaměřena na správnou komunikaci s pacientem v nejrůznějších situacích, které praxe v nemocnici přináší. „Tato školení budou probíhat i v letošním roce. Naším cílem je spokojený pacient,“ dodal Havrlant.