Divočáci na tramvajové zastávce, ve vilových čtvrtích, dokonce prase ve volební místnosti. S takovými situacemi se potýkají už několik let obyvatelé Mostu, Ústí nad Labem, Plzně, Prahy a dalších měst. Proč je ve městech vídáme více než v minulosti?
Jednoznačně je to kvůli počtům, jsou přemnožená. Prasata jsou původní druh, v podstatě tu nemají predátory. Hledají potravu a ve městech jí najdou dost. První obrana, kterou lidé proti nim mohou udělat, je nevyhazovat tolik potravin. A když už to jinak nejde, tak zařídit, aby odpad nebyl volně přístupný.

Miroslav Rozkot. Foto: Výzkumný ústav živočišné výrobyMiroslav RozkotZdroj: se svolením Výzkumného ústavu živočišné výroby

Takže jim je v lesích a na polích už těsno? Hraje v tom nějakou roli i člověk a zabírání půdy třeba pro výstavbu nových domů?
Svou roli to hraje také. Když se například prodá a zastaví pole a ta zastavěná část je mezi další zemědělsky využívanou plochou nebo přímo u lesa, to sousedství bude vždycky problematické. Hlavním problémem jsou ale skutečně jejich počty.

Co dělat, když potkáte divočáka? Tyto rady si raději zapamatujte:

Pokud se stane, že uvidíte divoké prase ve své blízkosti, nepřitahujte k sobě pozornost. Vyvarujte se prudkých pohybů, křiku a rámusu a snažte se co nejrychleji dostat pryč
Divoká prasata obléhají města: Co dokáží, jak se jich zbavit, na co si dát pozor

V předchozích letech myslivci odlovili rekordní počty černé zvěře, v posledním mysliveckém roce to bylo 177 877 kusů. Proč to pro redukci stavů nestačí?
Divoká prasata se velmi dobře množí. Každý rok může mít bachyně i dvanáct selat. Jsou přizpůsobivá a velmi inteligentní, s vysoce vyvinutými smysly. Pro lovce těžký soupeř. Současné zemědělství pro ně skýtá ideální podmínky, zdroje potravy mají zajištěné. Pěstuje se na polích velkých rozloh a oproti minulosti roste víc plodin, které prasata vyhledávají. Třeba kukuřice. Dobře si zvykají i na současné odrůdy řepky. Zřejmě i ten tlak myslivců by mohl být větší nebo by se alespoň měly změnit podmínky odlovu, odstřel ve městech je složitý. Pokud necháme vyrůst generace prasat, která je zvyklá chodit do měst, těžko je odtamtud vypudíme a budou se do nich stahovat více.

Podmínky pro lov černé se postupně rozvolnily. Povolila se zakázaná technika, prasata je možné bez ohledu na pohlaví a věk lovit celoročně. Co víc se dá dělat?
Myslivci mohou změnit přístup. K lovu zvěře se v Česku přistupuje s určitou etikou a mysliveckými zvyklostmi, například se nestřílí březí a vodící samice se selaty a to je správné. A ačkoli chápu, že pro někoho je to překážka, matematika mluví jasně. Jen odlov kanců a selat rozhodně nestačí, je potřeba lovit i samice.