Institut veřejné služby má pomáhat překlenout dobu, po kterou je člověk nezaměstnaný. Zatímco to ale ve městech funguje, na obcích je situace zcela opačná.

Důvod? Lidé si na vesnici vidí doslova do talíře a nezaměstnaní se stydí zametat chodník před sousedovými okny. „To bych asi nesnesl. Takhle to je divný pocit tak dlouho nepracovat, ještě abych se točil po návsi s hráběma,“ vypráví Vladislav, který podle svých slov nenarazil na kloudnou práci již skoro rok.

„O práci pro obec je mezi dlouhodobě nezaměstnanými mizivý zájem. V současnosti ji u nás využívají pouze dva lidé,“ potvrdila Věra Mužíčková, starostka Plavů, obce s více než tisícovkou obyvatel, kde je v současnosti osmdesát nezaměstnaných.

I proto se obec rozhodla „zalovit v okolních vodách“.

„Vyzýváme tímto všechny zájemce o práci, jarní úklid obce Plavy, aby se hlásili již nyní na zdejším obecním úřadě,“ zní výzva zdejšího obecního úřadu. A protože situace je podle starostky tristní, rozhodla se výzvu rozšířit.

„Nabídka se netýká pouze občanů s trvalým pobytem v obci Plavy, uvítáme i zájemce z okolí,“ doplnila Mužíčková. Plavy mají problém se sháněním lidí k veřejné službě dlouhodobě.

Co to je veřejná služba

V souvislosti s novelizací zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, některé obce vytvářejí místa pro tzv. veřejnou službu zahrnující podobné aktivity jako veřejně prospěšné práce.

V případě zájmu obce o veřejnou službu může úřad práce uzavřít dohodu o vytvoření místa v rámci veřejně prospěšných prací. „Umístěný uchazeč může pro obec vykonávat práce spojené s organizací veřejné služby. Čtyři taková místa zřídily v roce 2010 města Jablonec, Tanvald a Železný Brod,“ přiblížil Michal Holý, mluvčí ÚP Jablonec.

Ke konci prosince 2010 podporoval úřad práce osmdesát devět míst v rámci veřejně prospěšných prací, na kterých bylo umístěno osmdesát osm uchazečů o zaměstnání.

Maximální výše poskytovaného příspěvku na úhradu mzdových nákladů zůstala v roce 2010 stabilní a činila 11 880 korun na jednoho umístěného uchazeče na měsíc, v případě místa předáka to bylo dvacet tisíc korun.

V roce 2010 uzavřelo dohody o vytvoření míst veřejně prospěšných prací celkem třináct obcí a měst z Jablonecka.

Zájem mají nezaměstnaní i obce

Zájem o veřejně prospěšné práce je výrazný. Jak mezi nezaměstnanými, pro které je to většinou jediná šance se na trhu práce uplatnit, tak ze strany obcí, měst a organizací či sdružení zajišťujících technické služby.

Na začátku roku ale disponuje úřad práce omezenou částkou rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti. „Realizaci veřejně prospěšných prací se tedy zatím nepodařilo zajistit v potřebném rozsahu. Nicméně úřad práce má velký zájem o to, aby uspokojil zájem všech subjektů o tuto službu,“ vysvětlil Holý.

Proto úřad požádal o navýšení finančních prostředků Ministerstvo práce a sociálních věcí, se kterým v současné době intenzivně o navýšení jedná.

Čtěte také: Starostové: Novinky ministerstva nám ubližují