Její pracovníci v uvedeném období, v němž město Kladno pozastavilo vydávání exekučních rozhodnutí a již probíhající exekuce vůči dlužníkům za svoz komunálního odpadu, motivovali své klienty ke splácení a snažili se jim vysvětlit, jaké důsledky pro ně dluhy mohou mít.

„Oslovili jsme sedmapadesát rodin. Pouze devět jich spolupráci s našimi terénními sociálními pracovníky odmítlo. Pětadvacet rodin v uplynulých třech měsících dluh za svoz komunálního odpadu uhradilo nebo se zavázalo ke splátkovému kalendáři, zbývajících třiadvacet rodin projevilo alespoň ochotu dluh splácet. Městu se tak vrátily nemalé finanční prostředky,“ uvedl ředitel kladenské pobočky společnosti Člověk v tísni Martin Šimáček.

„Terénní pracovníci vysvětlovali klientům, že splatit dluhy je jediný možný způsob, jak se dostat ze sociálně vyloučené lokality. Teď je řada na městě, aby motivované klienty ocenilo. Pokud uvidí, že se jim to vyplatilo, budou se snažit, aby dluhy do budoucna neměli. Když ale skončí u masokombinátu, bude to jasný signál, že jsou na tom stejně jako ti, kteří neplatí, a stanou se znovu dlužníky.

Kdo ale své závazky nehradí, ať má horší podmínky k bydlení a skončí třeba právě u masokombinátu,“ poznamenal Šimáček. Jako příklad uvedl domy ve Velvarské ulici. Z původních 90 obyvatel jich zde zůstává jen menší část. „Jsou mezi nimi čtyři rodiny, které se podařilo motivovat a splatily své dluhy. Podle dohody s magistrátem by tak neměly byt přestěhovány k masokombinátu. Neměly by doplatit na to, že město potřebuje objekt uvolnit pro jiné účely. Byla by to pro ně osobní tragédie,“ dodal ředitel.

Zprávu o výsledcích práce terénních pracovníků předal Martin Šimáček magistrátu. „Vedení města ji prostuduje a nadále bude na této problematice s Člověkem v tísni spolupracovat,“ uvedla k tomu mluvčí radnice Petra Kučerová. Na konci loňského roku evidoval kladenský magistrát celkovou dlužnou částku za svoz odpadů ve výši 13 milionů korun. „Mezi neplatiči samozřejmě nefigurují jen rodiny, kterým se věnuje organizace Člověk v tísni, ale i další lidé,“ dodala mluvčí.

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv. V Kladně působí od roku 2001, v roce 2005 zde zřídila svou pobočku, která má v současnosti 12 pracovníků, jejichž úkolem je pomáhat sociálně slabým rodinám.