Maturity odstartovaly na začátku května didaktickými testy a písemnými zkouškami, šlo k nim 87.500 studentů. V testech byla znovu největším kamenem úrazu matematika, z níž propadlo 24 procent maturantů. Cizí jazyk v této části nezvládlo 3,6 procenta maturantů, češtinu pak 2,7 procenta.

Maturanti se mohou proti výsledkům všech částí maturitních zkoušek odvolat. Lhůta pro podání odvolání proti výsledkům testů a písemek vypršela 4. června. Žádost o odvolání proti ústním zkouškám je třeba podat do 30. června na příslušný krajský úřad, v případě Prahy na magistrát. O výsledku musí být maturanti informováni do 30 dnů.

Letošní maturity, které stály celkem 154 milionů korun, nepřinesly oproti předchozím letům žádné větší změny. Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) do budoucna plánuje snížení nákladů zavedením elektronického testování. Rád by také oddělil zkoušky pro gymnázia a střední odborné školy a v budoucnu by podle něj měla být povinná maturita z matematiky.

Další termín maturitních zkoušek je naplánován na podzim. Vedle opravných maturit je určen také pro studenty, kteří na jaře nebyli k maturitě vůbec připuštěni nebo je ředitel omluvil. Každý má na maturitní zkoušku maximálně tři pokusy, přičemž ji může skládat nejpozději pět let po ukončení posledního ročníku středoškolského studia.