Členy kolegia volí na návrh prezidenta NKÚ Poslanecká sněmovna. Volba by se mohla uskutečnit koncem května, uvedl Kolovratník. Už ve čtvrtek se bude nominací zabývat volební komise. Málek by měl nahradit dosavadní členku kolegia Zdeňku Profeldovou, které skončil mandát koncem března.

Málek studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysoké škole zemědělské v Brně. V minulosti působil mimo jiné jako poradce členů vedení Sněmovny a Senátu a poradce ministra zemědělství. V letech 2004 až 2010 byl náměstkem ministra financí za KDU-ČSL, následně působil na ministerstvu jako ředitel odboru. Nyní pracuje na ministerstvu zemědělství jako vedoucí majetkoprávního oddělení.

Člen kolegia NKÚ musí mít kromě jiného vysokoškolské vzdělání a musí mu být nejméně 30 let. Pokud ho Sněmovna zvolí, ujme se své funkce složením slibu do rukou jejího předsedy. Ke konci března letošního roku mělo kolegium NKÚ 16 členů včetně prezidenta a viceprezidentky úřadu.