Úřad vznikl v letošním roce. Loni jeho rozpočet schválili poslanci, ale téměř 40 milionů korun dostal až během roku. Úřad má 17 pracovníků včetně pětičlenného vedení.

Poslanec a zpravodaj Vladimír Koníček (KSČM) označil výdaje plánovaného rozpočtu za trochu děsivé. Ptal se mimo jiné na to, proč má úřad v rozpočtu na nájemné milion korun, přitom ale podle registru smluv vysoutěžil nájemné nižší. Poukazoval také na to, že v důvodové zprávě k zákonu, kterým se úřad zřizoval, se počítalo pro první rok s 20,5 milionu korun.

Člen výboru Jiří Bláha (ANO) označil rozpočet za "rozhazující naše těžce vydělané peníze". Vadilo mu například, že na vybavení pro jednoho zaměstnance připadá částka 190 tisíc korun nebo že na pohoštění připadá 500 korun denně. Tomáš Martínek (Piráti) však poznamenal, že navržený rozpočet jsou limity, které se bude předseda úřadu snažit nevyčerpat.

"Nechováme se rozmařile," odmítl výtky předseda úřadu Weis. Rozsáhle popisoval obtíže, které vytváření nového úřadu provázely. Úřad neměl žádnou budovu, majetek, vybavení, popisoval. Musel například vysoutěžit externí firmu na vedení účetnictví.

Uvedl také, že si původně pronajal jen část kanceláří, protože v úřadu ještě nepracovali potřební zaměstnanci a nechtěl si tedy pronajímat nepotřebné prostory. Úřad se podle něj snaží postupovat racionálně a postupnými kroky. Jako jeden z příkladů obtíží uvedl, že výplatu za letošní leden dostal až 30. dubna.

Z 13 poslanců nakonec hlasovalo pro doporučující stanovisko šest poslanců, jeden byl proti a dalších šest se zdrželo.

Úřad vzniklý letos dohlíží na hospodaření politických stran, hnutí a institutů. Zkoumá výroční finanční zprávy stran a hnutí, dosud to měl na starosti sněmovní kontrolní výbor. Hlídá i dodržování stanovených horních hranic nákladů volebních kampaní.