Autoři připomínají, že poslanec TOP 09/STAN Jan Farský „nejkrásnější" zákon předložil už v roce 2012, znovu pak loni v lednu. Přezdívá se mu tak proto, že původně se vešel na jednu stranu a jeho půvab spočíval v jediné větě, totiž že stát, kraje, obce a jimi vlastněné společnosti musejí do tří měsíců zveřejnit uzavřené smlouvy s podnikatelskými subjekty, jinak budou neplatné.

Proti výrazně protikorupční normě se vzedmula vlna odporu. Nelíbila se Svazu měst a obcí, ministrům, senátorům. Vystoupil proti ní šéf hospodářského výboru Ivan Pilný (ANO), který se obával poškození státních firem typu ČEZ, Česká pošta nebo České dráhy. V tom mu sekundoval premiér Bohuslav Sobotka. Aktivisté namítali, že obchodní tajemství nebude nijak ohroženo. Přistoupili i na odklad účinnosti normy o dva roky pro malé obce a finanční limit 50 tisíc korun pro jednotlivé kontrakty. Pochopili, že nic neudělají s výjimečným postavením ČEZ, který si vyjednal absolutní výjimku jako podnik, jehož akcie jsou kotované na burze.

„Současnou podobu návrhu považujeme za minimalistickou, ale přesto funkční variantu," říká Jiří Boudal z Frank Bold. Stejně jako Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti zdůrazňují, že nepodkročitelným minimem je sankce neplatnosti. Bez ní půjde o zhola bezzubou normu. Rekonstrukce státu argumentuje, že se nebudou zveřejňovat kontrakty s nepodnikajícími fyzickými osobami a smlouvy nebude nutné skenovat.

Předloha měla projít druhým čtením na probíhající schůzi sněmovny, ale kvůli hádkám o daňové úlevy na 
biopaliva se k ní poslanci zatím nedostali.

Nejkrásnější zákon těsně před cílem.