Problém se týká velkolomu Libouš– Sever II, dřív známý jako Nástup– Tušimice. Severočeské doly tam už dva roky těží uhlí, aniž by měly platné posouzení vlivu těžby na životního prostředí (EIA). Posudek přitom vyžaduje zákon, a to ina daleko menší záměry– zpracovává se skoro ukaždé větší stavby, třeba obchodního domu nebo parkoviště.

Na chybějící posudek Greenpeace upozornili Ministerstvo životního prostředí a jeho úředníci závěry ekologů potvrdilo. „Severočeským dolům chybí platná EIA na lokalitu severní fronty bývalého dolu Nástup Tušimice (Libouš II),“ potvrdil včera Deníku Jan Kašpar, tiskový mluvčí Ministerstva životního prostředí. „Těžba vdané lokalitě není tím pádem vsouladu se zákonem oposuzování vlivů na životní prostředí.“

Těžba bez posudku probíhá vkatastrálních územích Ahníkov, Kralupy uChomutova, Prunéřov, Tušimice, Místo, Spořice a Černovice. Právníci ministerstva nyní podle Kašpara zkoumají, jak budou postupovatdál.

Severočeské doly se oproblému dozvěděly až od ministerstva. „Před tím, než jsme obdrželi kopii dopisu zministerstva, jsme byli toho názoru, že máme vše vpořádku,“ říká mluvčí dolů Vladimír Budinský. Doly těží na základě Povolení khornické činnosti, které vydal Obvodní báňský úřad vMostě. Vtomto povolení zmíněná katastrální území vyjmenovaná jsou, ale vposudku EIA nikoli.

Podle Budinského už tato území posuzována byla. „Nebyla jen vyjmenována vdokumentaci. Považovali jsme za logické, že na těchto územích, kde hornická činnost probíhala už dříve, bude inadále hornická činnost probíhat a to až do ukončení životnosti dolu,“uvedl.

Samotní ekologičtí aktivisté přiznávají, že jde spíše oadministrativní chybu. „To ale rozhodně neznamená, že bychom nad tím mohli mávnout rukou. Situace je podobná, jako když vás dopravní policie chytí spropadlým technickým průkazem vozidla či chybějícím měřením emisí. Také vás nenechají jezdit dál, ikdyby bylo auto jinak vpořádku. Co platí pro běžného občana musí samozřejmě platit ipro obří těžební firmu,“ okomentoval to vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský.

Doly už sministerstvem jednají, aby situaci napravily. „Uděláme nový posudek EIA podle požadavků ministerstva. Vpříštím týdnu sním budeme jednat, jaký rozsah dokumentace bude uspokojivý,“ upřesnil mluvčí Severočeskýchdolů.

Ekologové zGreenpeace však požadují tvrdší řešení. Požádali ministerstvo, aby dohodlo sbáňskými úřady pozastavení hornické činnosti do doby, než bude její pokračování řádně posouzeno. Ale vyřízení dokumentace může trvat klidně jeden rok. „Toto je mimo jakoukoli racionální představu,“ komentuje požadavek aktivistů Budinský. „Důl Nástup těží podle platného povolení a zásobuje elektrárny Prunéřov Ia II a Tušimice Ia II. „Jedná se více méně oadministrativní záležitost, která je administrativně řešitelná ve lhůtě zhruba jednoho roku bez dopadu na život obyvatel a chod národní ekonomiky.“