Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Domácí násilí se bude ohlašovat na jednom čísle

Praha /INFOGRAFIKA/ – Nejdřív pročítání SMS a zjišťování, komu partnerka volala, posléze kontroly jejích cest z práce. Domácí žárlivost nakonec vyústí v profackování. Muž se omluví, slíbí, že to už nikdy neudělá, ale po několika měsících se situace opakuje a v domácnosti se pomalu rozhostí strach. Fyzické násilí se pak stupňuje 
a přichází v kratších intervalech. I tak může vypadat průběh domácího násilí, se kterým se podle průzkumů setká až 40 procent českých žen.

5.3.2015 13
SDÍLEJ:

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Vláda nyní schválila plán, kterým chce pomoci všem účastníkům konfliktu. Do roku 2018 by měly vzniknout speciální tajné azylové domy, ve kterých by se schovávali ohrožení lidé – ženy i muži se svými dětmi. Takový dům by měl vzniknout v každém kraji. „Víme, že není vhodné, aby traumatizovaná žena, která byla obětí domácího nebo genderově orientovaného násilí, se vůbec setkávala
s muži," řekla včera regionálnímu Deníku vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů na ministerstvu pro lidská práva Lucia Zachariášová. Vzniknou tak nejspíš i specializované domy pouze pro „silnější" pohlaví. Pro násilníky má ministerstvo vnitra za úkol do konce roku připravit povinnost absolvovat terapie.

Do konce příštího roku by se také měly integrovat stávající tísňové linky, vzniknout by měla jedna pro celý stát, která bude fungovat nepřetržitě. Zatím ale není známé její budoucí číslo.

Úřad vlády už během letošního roku připraví mediální kampaň za deset milionů korun, kterou bude na problematiku upozorňovat.

Násilí na ženách

Ředitelka centra pro osoby ohrožené domácím násilím Acorus Zdena Zuzana Bednářová: Potřebujeme tajné azylové domy pro týrané ženy

Češi potřebují pracovat i s lidmi, kteří páchají domácí násilí, říká ředitelka centra Acorus Zdena Zuzana Bednářová. Jinak dochází
k opakování násilí v dalších vztazích.

Citové a fyzické týrání či vydírání není fenoménem pouze v manželství. Jak se projevuje na mladší generaci, je vůči němu více citlivá? Jak často je důvodem k rozchodu?
Týrání fyzické i psychické se objevuje napříč demografickým spektrem, bez ohledu na věk, vzdělání, ekonomickou situaci či víru. Zasahuje samozřejmě i mladou generaci, a to ve formě týrání od partnerů nebo rodičů či jiných blízkých osob, které často trvá dlouho, většinou již od jejich dětství. Takové dlouhodobé násilí hluboce narušuje psychiku mladých lidí, kteří pak často opakují vzorce chování z původní rodiny a lehce se stávají oběťmi nebo se v partnerských vztazích sami chovají násilně.
Pokud mladý člověk vyrůstá v harmonické rodině a stane se, že jeho partner či partnerka na něm páchají násilí, je zde vyšší pravděpodobnost, že z takového vztahu odejde včas. Pravidlem to však není, znám ženu, která vyrůstala v láskyplném prostředí věřící rodiny a se sadistickým manželem vydržela 35 let, protože žila v přesvědčení, že „co Bůh spojí, člověk nerozdvojí".

Funguje u nás institut vykázání z domu?
Institut vykázání funguje od roku 2007. Pro ilustraci uvedu pár čísel: V roce 2007, kdy vykázání začínalo, bylo v Praze vykázáno za rok 59 násilných osob. V roce 2014 je to 223 osob. Domnívám se, že policie umí tento institut využít a dokáže lépe vyhodnotit situaci domácího násilí.
Institut vykázání pomáhá ohroženým osobám ve dvou rovinách: Je-li násilník vykázán na 10 dnů, ohrožená osoba má možnost se zklidnit, za pomoci odborníků vyhodnotit svoji situaci, naplánovat konkrétní kroky řešení a případně podat trestní oznámení či návrh na prodloužení vykázání. Druhá rovina je eticko-společenská. V minulosti bylo domácí násilí dlouho považováno za soukromou věc, do které nemůže zasahovat nikdo z venku. Institut vykázání jednoznačně poukázal na nepřijatelnost domácího násilí, stanovil ochranu oběti a vytyčil určitá pravidla pro násilné osoby.

Mají útočníci kam jít a je o ně řádně institucionálně staráno?
Nepracuji s pachateli domácího násilí, tak zde mám pouze zprostředkované informace. Ale vím, že policie by měla mít seznam ubytoven, nocleháren a azylových domů pro muže, a podle potřeby jim kontakt na ně předat. Od obětí domácího násilí vím, že vykázaní útočníci často využijí možnost dočasného bydlení u příbuzných.

Podle vlády by se měla více zajistit terapie násilníků. Kdo by ji měl financovat? Pomohlo by veřejné zdravotní a sociální pojištění, nebo by měl platit násilník?
Terapie násilníků je naprosto nezbytná, i když v tuto chvíli nedokážeme odhadnout její úspěšnost. Nelze ale násilné osoby pouze kriminalizovat a nenabídnout jim další pomoc. Terapie násilníků je prevencí, aby násilí nebylo dále pácháno. Násilné osoby často opakují týrání i v dalších vztazích, a pokud mají děti, stále zůstávají rodiči a rodičovských práv zbaveni nejsou, i když jsou za spáchané násilí odsouzeni.
K financování terapií násilných osob se nebudu vyjadřovat, nejsem v oblasti financování služeb kompetentní. Zavést terapeutické intervence pro násilné osoby je úkol daný vládou Ministerstvu práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Je tedy v jejich kompetenci stanovit formu financování těchto programů. Vzhledem k tomu, že v současné době programy pro násilné osoby realizují většinou neziskové či církevní organizace, umím si představit financování prostřednictvím dotací účelově vázaných na tyto programy. Výchovné by samozřejmě bylo, aby se na financování podílel násilník.

Nepoužívá se u nás vykázání z domu až příliš často, i v případech, kdy by již mělo dojít k obvinění násilníka?
Nemyslím si, že by se vykázání používalo příliš často, naopak se domnívám, že v některých případech, které nám jsou známy, měla být násilná osoba vykázána už dávno. A vykázání násilníka nevylučuje to, že bude dále podáno trestní oznámení, začne vyšetřování, pachatel bude obviněn a odsouzen.

Vládní akční plán počítá například s utajenými azylovými domy v každém kraji.Jakou by podle vás měly mít kapacitu a dokážete odhadnout náklady na jejich zřízení? Kdo by se do nich mohl dostat a za jakých podmínek, na jak dlouhou dobu?
Otázka specializovaných azylových domů s utajenou adresou je velmi palčivá. V celé ČR jsou pouze 4 takové domy. Neexistují jednotné minimální standardy, které musí azylový dům specializovaný na práci s oběťmi domácího násilí splnit, to znamená, že nejsou stanovena žádná specifická pravidla, která by určovala podmínky v oblasti personální, materiální, kapacitní či provozní.

Ze zkušenosti mohu říct, že kapacita specializovaného azylového domu by neměla přesáhnout 10 dospělých osob. Tento názor vychází z mé osobní praxe. Do specializovaných azylových domů přicházejí ženy s hlubokými traumaty vzniklými v důsledku domácího násilí, které někdy trvalo celý jejich dosavadní život nebo vykazovalo takou sílu brutality, že můžeme hovořit o systematickém mučení. Práce s takto traumatizovanými osobami vyžaduje velmi citlivý a profesionální přístup, laskavé přijetí, nonstop službu a nastavení určitých pravidel a hranic. To vše lze jen těžko zajistit při velké kumulaci traumatizovaných osob v jednom azylovém domě.

Provoz specializovaných azylových domů je dražší než provoz běžných azylových domů, a to zejména z důvodu požadavku na odbornost personálu (sociální pracovníci, psychologové, psychoterapeuté, pedagogové, případně právníci) a na bezpečnost (nonstop služba, kamerový systém apod.). Náklady na takový azylový dům ročně činí kolem 4,5 milionu Kč.

Do specializovaných azylových domů se dostávají ženy, které zažily domácí násilí, bez ohledu na to, zda byl jejich trýznitel vykázán či odsouzen. Oběti domácího násilí často nechtějí podat trestní oznámení na násilníka a chtějí pouze ukončit vztah s ním a vymanit se z násilí. Tento trend by samozřejmě platil i pro další specializované azylové domy.

Doba pobytu obětí domácího násilí ve specializovaném azylovém domě činí nyní cca jeden rok. Tato doba však nestačí pro osoby, které byly týrány od dětství a trpí tzv. vývojovými traumaty. Pro tyto osoby by byl vhodný pobyt delší, např. 2-3 roky. To však v tuto chvíli Národní akční plán prevence domácího násilí a násilí na ženách neřeší.

Setkáváte se i s případy násilí na mužích? Jsou podle vás v naší společnosti bagatelizovány?
Muži, na kterých je pácháno násilí, se na nás obracejí také, i když je jich mizivé procento. Za loňský rok se na nás obrátilo celkem 7 mužů.

Tento týden jsem se zúčastnila kulatého stolu organizovaného pražským intervenčním centrem na téma násilí na mužích. Většina účastníků byla z řad policie a musím říct, že mnozí z nich situaci velmi bagatelizovali, nechápali, proč muž ze vztahu neodejde, když na ženě není finančně závislý. Měla jsem pocit, že jsme se vrátili do roku 1997, kdy jsme s prací s oběťmi domácího násilí začínali a stejné dotazy jsem v té době zodpovídala novinářům i některým kolegům z oboru sociální patologie.

Kdy se na vás klienti nejčastěji obracejí a není většinou již příliš pozdě na záchranu vztahu?
Chtěla bych upozornit na to, že v rodinách, kde je rozvinuté domácí násilí, nelze hovořit o záchraně vztahu. To se můžeme pokusit tam, kde jde o komunikační problém nebo tzv. „italskou domácnost". U domácího násilí většinou již není cesta zpátky. Domácí násilí hluboce zasáhlo psychiku oběti, která často trpí posttraumatickou stresovou poruchou, a není možné, aby byla v denním kontaktu s jejím původcem.

V loňském roce jste uskutečnili benefiční pochod Šlapeme násilí na paty, co plánujete na letošní rok?
V loňském roce jsme uskutečnili první ročník pochodu Šlapeme násilí na paty, který se konal v krásném Šáreckém údolí. Letos v září plánujeme druhý ročník a doufám, že se povede alespoň stejně tak, jako ten minulý.

Nová věc však je Benefiční koncert pro ACORUS, na kterém vystoupí s recitálem Lucie Bílá a Petr Malásek. Koncert se bude konat 21. dubna 2015 na Pražské křižovatce. Výtěžek koncertu podpoří programy ACORUSu určené pro oběti domácího násilí. Vstupenky jsou již v prodeji v síti Ticketstream a tímto vás všechny velmi srdečně zveme.

Ráda bych ještě zmínila jednu naši novou aktivitu. V květnu tohoto roku budeme na Praze 7 otvírat centrum komplexní pomoci pro děti ohrožené domácím násilím. Jedná se o inovativní systém práce s rodinou ohroženou domácím násilím, který bude chránit zájem dítěte a poskytovat ohroženým dětem a jejich rodinám komplexní citlivou pomoc.

JAN DRAHORÁD

Autor: Redakce

5.3.2015 VSTUP DO DISKUSE 13
SDÍLEJ:

SERVIS


Ilustrační foto
13

Čeští uživatelé mobilního bankovnictví jsou v ohrožení. ESET varuje před virem

Záchranná loď Aquarius 2
5 10

Migranti se zatím do Marseille nepodívají. Loď Aquarius nesmí do přístavu

VÍME PRVNÍ

Světová jednička ve výrobě motorových brzd otevře továrnu u Brna, první v Evropě

Americká firma Jacobs Vehicle Systems otevře příští rok továrnu v průmyslové zóně v Modřicích u Brna. Půjde o první závod společnosti v Evropě, ročně by se v něm mělo montovat kolem 100 tisíc motorových brzd pro těžká nákladní vozidla světoznámých značek. Firma, která je ve svém oboru světovým lídrem, nyní vyrábí v domovských Spojených státech a v Číně.

Zeman viní z kůrovcové kalamity ekologické aktivisty

Kůrovcová kalamita dramaticky mění krajinu na řadě míst Olomouckého kraje. Vlivem sucha se škůdcům daří a jejich invazi se zatím nepodařilo zastavit.

Řidič trolejbusu si vzal pasažérku. Oddával je šéf představenstva

Nevšední svatební obřad proběhl během uplynulého víkendu v Opavě.

Michael Kors převezme módní dům Versace. Zaplatí za něj téměř 47 miliard korun

Americký výrobce oblečení a doplňků Michael Kors vstupuje na trh s luxusní evropskou módou. Za 1,83 miliardy eur (46,9 miliardy korun) převezme věhlasný italský módní dům Versace. Ten se tak stane zatím poslední tradiční italskou značku, která přejde do cizích rukou. V úterý to ve společném prohlášení oznámily obě firmy.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT