„Chybí nám v rozpočtu sedm milionů korun,“ říká Jana Hnyková z domova důchodců ve Velkých Hamrech. Rozpočet domova je přitom okolo patnácti milionů korun. Kdyby chybějící peníze někde nezískal, musel by propustit zaměstnance, nesvítit, nevařit.

Problém se dotýká tisíců lidí. Jenom v Olomouckém kraji se jedná o 33 organizací s 2300 zaměstnanci a více než 16 tisíci klienty. Situace přitom začíná být kritická. „Máme signály o tom, že jsou ohroženy první domovy,“ říká Milan Čermák, náměstek hejtmana karlovarského kraje a předseda sociální komise Asociace krajů.

Například v Olomouckém kraji dostaly ústavy sociální péče oproti loňskému roku méně o 140 milionů korun, v Libereckém kraji chybí 145 milionů a v Plzeňském 59 milionů. Ostatní kraje na tom jsou podobně.

Chybí 1,5 miliardy

Ministerstvo práce a sociálních věcí si problém uvědomuje. „V únoru jsme z nespotřebovaných výdajů roku 2008 uvolnili na dofinancování sociálních služeb 1,5 miliardy korun,“ říká mluvčí ministerstva Petr Sulek.

Přesto to nebude stačit. „Na financování ústavů by kraje potřebovaly dalších 1,5 miliardy,“ upozorňuje Jiří Bína, vedoucí odboru sociálních věcí kraje Vysočina.

Kraje zatím na fungování ústavů hledají peníze, kde se dá. Pardubický reagoval vytvořením rezervy ve výši 40 milionů korun, ústavy v Plzeňském kraji dostaly vratnou finanční pomoc. Podobně to řeší na Ústecku. „Nicméně situace je vážná a kraje sanují ze svých rozpočtů dotace, které má poskytovat stát,“ komentuje to radní Ústeckého kraje Jana Ryšánková.

Situaci navíc provozovatelům domovů důchodců i ostatních zařízení zkomplikovalo i nedávné nařízení vlády o zvýšení tarifních platů státních zaměstnanců. „Jenom u nás si vyžádají další náklady v řádech desítek milionů,“ říká mluvčí Olomouckého kraje Ivo Heger.

Řešení celého problému zatím spočívá na tom, zda se MPSV podaří ve spolupráci s ministerstvem financí najít v rozpočtu další peníze. Ve svém rozpočtu nemá, a na rok 2010 dokonce nejsou do této oblasti zatím naplánovány žádné finanční prostředky. Zda se peníze podaří najít a kolik však zatím není jasné. „Jednání teprve probíhají,“ říká mluvčí ministerstva financí Jakob Haas.