Více k neprůhledným dotacím do sportu se dočtete ZDE!

Oznámení se podle Málkové týkají dvou konkrétních projektů. Policie se bude okolnostmi poskytnutí příspěvků zabývat pro dvě podezření z dotačního podvodu a pro podezření z porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby, které směřuje na ministerstvo školství. Prezident NKÚ Miloslav Kala podepsal oznámení dnes.

Jeden z projektů, kterého se trestní podání týká, podávalo občanské sdružení European Medicine Association. Na základě žádosti pro rok 2012 mu ministerstvo přidělilo 4,5 milionu korun, ačkoli podle kontroly nesplnilo podmínky. Žádost dorazila s jedenáctiměsíčním zpožděním, sdružení nemělo ve stanovách jako hlavní předmět sportovní činnost, ani ji pravidelně a organizovaně nezajišťovalo, stojí v prověrce. Sdružení podle kontrolorů taky využilo peníze jinak, než mělo. U většiny dodavatelů projektu navíc prověrka odhalila personální a majetkové vazby na členy tohoto sdružení, stojí ve zprávě.

Ministr Marcel Chládek (ČSSD), který je ve funkci rok, už dřív uvedl, že kontrolní zpráva potvrdila jeho dřívější slova o někdejším netransparentním financování sportu. Kontrolní zpráva, kterou úřad zveřejnil v pondělí, se týká období, v němž ministerstvo vedli Josef Dobeš (dříve VV), Petr Fiala (ODS) a úřednický ministr Dalibor Štys.

Ministerstvo rozdělilo za tři roky na podporu sportu zhruba tři miliardy korun. Z nich podle kontrolorů více než 1,2 miliardy korun poskytlo, aniž mohlo doložit, kdy si o ně příjemci zažádali. Miliarda údajně putovala k žadatelům, kteří nesplňovali podmínky. Z žádosti například nebylo možné vyčíst, jestli vlastní, nebo si pronajímají sportoviště.

Kontroloři zjistili, že 12 z 19 kontro­lovaných příjemců získalo větší dotaci, než o jakou si původně požádali. Celkem chtěli 215 milionů korun a nakonec získali téměř 547 milionů korun. Podle NKÚ navíc využilo 11 příjemců peníze na jiné účely, než pro jaké je získali.