Deník

Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Drábek: Na stole je návrh, jemuž věřím a za nímž si stojím

Praha - Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a jeho stínový oponent Zdeněk Škromach z ČSSD v rozhovoru pro Deník.

5.3.2011 17
SDÍLEJ:

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a jeho stínový oponent Zdeněk Škromach z ČSSD.Foto: Deník

Jaromír Drábek

Dohady o penzijní reformě trvaly roky. Teď je na stole aspoň „nějaká“ varianta, a to nakonec s nepovinným opt-outem, proti kterému protestovala opozice. Jaká je podle vašeho mínění nějaká šance, že reformu schválíte ústavní většinou – tedy koalice a opozice dohromady?
Návrh vládní koalice si samozřejmě našel řadu příznivců i odpůrců. Jedni ho hodnotí jako příliš odvážný, druzí mu nedostatek odvahy vytýkají. Pro mne je to znamení, že se jedná o rozumný kompromis, který nabízí alternativu pro každého jednotlivce. Nic se nemusí změnit pro toho, komu současný systém vyhovuje. Ten, kdo se chce na stáří zajistit lépe, bude mít nyní možnost. Zásadní pro mne je, že po sedmi měsících politického vyjednávání máme na stole návrh, za nímž si stojím a kterému věřím. Po patnácti letech diskuzí o důchodové reformě máme reálnou šanci ji uskutečnit a já bych byl pochopitelně rád, kdyby stejně konstruktivně k návrhu přistupovala i opozice a podařilo se nám důchodovou reformu ukotvit jako ústavní zákon.

Odvody do soukromých fondů budou nepovinné, kolik odhadujete, že se do nich zapojí lidí? A co se stane v případě, kdy se ze třeba za pět let ukáže, mladí lidé novému systému nevěří a pořád spoléhají na státní důchody v průběžném pilíři?
Předpokládám, že zájem o dobrovolné spoření bude poměrně značný, zapojit by se do něho podle mých odhadů mohla zhruba polovina lidí v produktivním věku. Důvodem k tomuto řekněme opatrnému optimismu jsou pro mne statistiky hovořící o značnému rozšíření důchodového připojištění. Tedy jistá míra zodpovědnosti mezi lidmi jistě je, pozitivní je také to, že si většina uvědomuje, že současný průběžný systém není dlouhodobě udržitelný pro celou populaci a že je výhodné se ještě nějakým dalším způsobem na stáří ekonomicky zajistit. Dnešní systém, který je solidární s nízkopříjmovými skupinami obyvatel, bude zejména těmto sloužit i nadále jako jistý zdroj důchodů. Naopak těm, kteří do něho přispívají díky svým příjmům více, bude pravděpodobně lépe vyhovovat možnost dobrovolného vstupu do penzijních fondů, které výši jejich odvodů dokáží lépe zhodnotit.

Těch soukromých fondů dostanou lidé na výběr deset (s různou mírou rizik). Ale když se podíváme třeba na nynější penzijní fondy, tak zhodnocení těch vkládaných prostředků není nijak závratné (jedno, dvě procenta). Kolik podle odhadů analytiků na MPSV bude v nových fondech roční zhodnocení?
Penzijní společnosti budou mít po oddělení majetku lepší předpoklady pro zhodnocování prostředků, než mají doposud penzijní fondy. Ty musí z důvodů nelogické garance investovat velmi konzervativně a dosažení výnosu nad inflaci je prakticky nemožné. Poradní expertní sbor, který zpracovával pro vládu varianty důchodové reformy a se kterým naše ministerstvo úzce spolupracovalo, se shodl na očekávání nominálního výnosu z investic ve výši průměrně 5,5% ročně při dlouhodobé předpokládané hladině inflace 2%. Výnos připsaný účastníkům pak bude o něco snížený odměnou penzijní společnosti za správu prostředků. Tento výnos se bude samozřejmě lišit podle investiční strategie. Zatímco u investičního profilu státních dluhopisů a u konzervativního investičního profilu, tedy u těch „nejjistějších“ variant spoření, očekáváme výnos mezi 2 a 4 %, průměrný výnos pro účastníky vyváženého a dynamického profilu očekáváme vyšší, než je uvedená průměrná hodnota 5,5%. Mladší účastníci tak budou mít při delší době spoření širší investiční možnosti.

Penzijní fond logicky nebude žádná „humanitární organizace“. Jeho cílem je vydělat peníze. Neobáváte se toho, že fondy budou vydělávat na poplatcích za správu peněz klientů? Kolik by orientačně takový poplatek mohl být?
Toto je dotaz, který by měl směřovat na ministerstvo financí, které bude tvůrcem nové legislativy upravující podmínky fungování penzijních fondů. Je ale nade vší pochybnosti, že budou muset být striktně stanoveny limity těchto poplatků, tak aby víceméně pouze kryly přiměřené náklady na správu portfolia.

Stát slibuje, že penzijní fondy budou pod „zostřeným dohledem“. Co konkrétně to znamená, jakou budou mít lidé záruku, že penzijní fond nezkrachuje? Bude třeba existovat něco jako „fond vkladů“, nějaké zákonné pojištění po vzoru bank?
Tento dotaz stejně jako předchozí spadá výlučně do kompetencí ministerstva financí.

V rámci reformy penzí dojde i na možnost poslat jedno procento ze svých odvodů rodičům v penzi. I v tomto ohledu se uvažovalo širších odvodech, proč nakonec bude možné poslat rodičům jen ono jedno procento?
Rodičům mohou potomci pochopitelně přispívat na jejich starobní důchod libovolnou částkou. Ono jedno procento, o němž hovoříte, je částka odpovídající jednomu procentu vyměřovacího základu, nebo li hrubé mzdy, kterou potomek bude moci nechat převést svému rodiči ve starobním důchodu, aniž by sám byl krácen na mzdě či na svém vlastním pojištění. Je to skutečně bonus od státu, částka, kterou je možné přilepšit v důchodu svým rodičům. Její výše je stanovena zejména rozpočtovými možnostmi státu. Lze předpokládat, že o ni bude poměrně značný zájem a bylo by nezodpovědné zavázat nyní nejen tuto, ale i budoucí vlády k tomu, že bude vyplácena třeba v dvojnásobné výši.

Věc, která zatím moc nezazněla, je budoucí věk odchodu do důchodu. Jaká je podle vás nejpravděpodobnější varianta? Někdo mluví o 65, někdo dokonce 67 letech… Kdy by v tomto ohledu mělo být jasno?
Toto je nekončící příběh, dokud se bude zvyšovat průměrná doba dožití a i s tím i počet let, které trávíme v důchodu, pak se musí zvyšovat i věková hranice pro odchod do důchodu. Faktem je, že dnešní systém byl nastaven za Bismarcka před více než sto lety, kdy se doba, kdy byl jedinec v důchodu, počítala na roky. Dnes je to dvacet i více let a není možné systém průběžnému modelu udržet. Fakticky prostě ubývá těch ekonomicky aktivních, kteří mohou na penze stávajícím důchodcům přispívat. Proto je třeba systém změnit a dobu odchodu do důchodu posouvat o dva měsíce ročně i po roce 2035.

Kvůli reformě penzí se sjednotí DPH na jednu - 20procentní sazbu. Vyberete více, než k samotné reformě potřebujete, a navíc začnete vybírat o rok dříve (od 2012), než reforma penzí začne…
Poslední zvýšení DPH v roce 2008 predikovalo při zvýšení dolní sazby z 5 na 9 % inflaci 1,5 %, skutečnost byla taková, že ceny stouply zhruba o jedno procento. Dnešní prognózy se velmi různí, a to z pochopitelných důvodů. Zřejmé je, že zvýšení ceny bude mít na různé rodiny s různými spotřebitelskými návyky a potřebami rozdílné dopady, lze také předpokládat na základě předchozích zkušeností, že zvýšení DPH se rozmělní mezi spotřebitele a prodejce. Stejně jako většina analytiků, kteří se k této problematice v posledních dnech vyjadřovala, i já se kloním k názoru, že očekávatelný dopad na výdaje domácností se bude pohybovat kolem dvou procent. V případě, že dojde ke zvýšení výdajů domácnosti o 425 Kč měsíčně, jak například předikuje analýza myšlenkového centra IDEA Jana Švejnara, pak my v průměrné rodině navyšujeme slevu na dani o 500 Kč měsíčně. Dopad by tedy, jak sami vidíte, neměl být nijak zásadní. Kromě zvýšení slev na dani pro rodiny s dětmi dojde ke zrušení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (1,2 % mzdy) a zrušení povinného příspěvku na úrazové pojištění (0,6 % mzdy). A v neposlední řadě také budou valorizovány všechny typy důchodů, aby důchodci sjednocení sazeb na svých peněženkách v podstatě nepocítili vůbec. Tato opatření znamenají nejen kompenzaci sjednocení sazby DPH, ale také stabilizaci systému, podporu zaměstnanosti a zajištění překlenutí růstu cen pro příjemce všech typů důchodů.

I podnikatelé – třeba Hospodářská komora – vládu požádali, aby se DPH nesjednocovala tak drasticky. Vláda ale slibuje kompenzace, například častější valorizace důchodů. Jak často se podle vás budou zvyšovat penze? Nově už by to nemělo být jen při rozhodnutí vlády. Valorizace by měly být navázány na růst cen a platů…
Můžeme garantovat, že kompenzaci životních nákladů lidí, kteří jsou dnes v důchodu, po sjednocení DPH zajistíme. To je dáno jak zákonem, tak i politickým rozhodnutím, které bude na tuto mimořádnou situaci reagovat. Penze se budou zvyšovat pokaždé, kdy inflace překročí dvě procenta, tak, jak to stanovuje zákon. Rozhodovat by měla Poslanecká sněmovna, která je také zodpovědná za celý státní rozpočet, jedná se spíše o technické narovnání dnes pokřiveného stavu rozhodovacích pravomocí.

Variant na úpravu jednotné sazby DPH je možná i více. Třeba VV teď žádají snížení spotřební daně u pohonných hmot. Ministr financí Miroslav Kalousek říká, že by o tom byl ochoten uvažovat, ale jen pokud zmizí sedm uvažovaných výjimek z DPH. Takový „obchod“ je pro vás přijatelný?
Tento dotaz stejně jako předchozí spadá výlučně do kompetencí ministerstva financí.

Zdeněk Škromach

Stínový ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach: Reforma je šitá příliš horkou jehlou a nese mnoho rizik

Dohady o penzijní reformě trvaly roky. Teď je na stole aspoň „nějaká“ varianta, a to nakonec s nepovinným opt-outem, proti kterému protestovala opozice. Jaká je podle vašeho mínění nějaká šance, že reformu penzí schválíte ústavní většinou – tedy koalice a opozice dohromady?
Na ústavní většinu je šance velmi malá, protož vláda přichází s vysokým zvýšením DPH, které přenese náklady na důchodovou reformu především na středně a nízkopříjmové skupiny obyvatel, včetně důchodců. Dosud uváděné kompenzace jsou zcela nedostatečné. Nedává smysl, aby vedle sebe existovaly dva prakticky shodné dobrovolné doplňkové důchodové systémy založené na individuálním spoření, podporované státem, za velmi rozdílných podmínek podpory účastníků s tím, že dochází k oslabování jediného dnes funkčního důchodového systému. Reforma je šitá příliš horkou jehlou a nese v sobě příliš mnoho rizik, k nimž se nelze z naší strany přihlásit.

Opozice byla a je proti povinnému spoření v soukromých fondech. Na druhou stranu už letos bude schodek na důchodovém účtu možná až padesát miliard korun a průběžné financování penzí je čím dál dramatičtější. Kde by získala peníze do systému ČSSD… aniž by se například musely zvyšovat daně?
Především je třeba zvrátit nepříznivý vývoj nezaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti a obnovit výrazný ekonomický růst, zvyšovat postupně pojistné odváděné OSVČ tak, aby se blížilo odvodům zaměstnanců, důsledně podrobit pojistnému příjmy z šedé ekonomiky apod.

Myslíte si, že penzijní fondy v novém systému nabídnou lepší výnos než je tomu nyní?
To bude záležet na výkonnosti světové ekonomiky, protože penzijní fondy nemohou obecně dlouhodobě připisovat výnosy vyšší, než odpovídají tomuto růstu. Rizik spojených s předvídáním ekonomické budoucnosti světa je dnes příliš mnoho, a tak si myslím, že na místě bude spíše opatrnější investiční strategie, např. v podobě vládou bohužel nenavržené strategie celoživotního investování, podporované OECD.

Sociální demokraté se poplatků za správu penzijních fondů nahlas obávají. Máte osobně nějaký odhad, kolik by poplatky mohly ročně ukousnout z naspořených peněz klienta?
Osobní odhady nejsou na místě, studie renomovaných expertů analyzující poplatkovou zátěž ukazují, že správa penzijních fondů provozovaná na soutěžním principu se ve svých nákladech pohybuje okolo 20 % ročního pojistného, zatímco v případě správy prováděné neziskovými právnickými osobami (např. švýcarské nadace) nesou účastníci náklady cca poloviční.

Jak by měl fungovat dohled nad penzijními programy z pohledu ČSSD? Měl by jim stát například zakázat minusové hospodaření?
Doporučujeme přidržet se evropských standardů regulace penzijních fondů či využít zkušeností zemí, kde mají penzijní fondy největší tradici a úspěchy Nizozemsko, Velká Británie, Švýcarsko, Švédsko, apod.). Vždy je na místě účastníkům nabídnout penzijní fond s minimální mírou rizika (i s nižšími výnosy).

Souhlasí sociální demokraté s možností dát část svých odvodů přímo rodičům, tak, jak to plánuje vláda? Kolik by takový odvod mohl být z pohledu ČSSD?
Nepovažujeme to za rozumné, zvýší to dále o 25 % dluh veřejných financí související se zavedením povinného spoření, na jehož úhradu bude zřejmě brzy muset Česká republika emitopvat dluhopisy, a přitom důchodový efekt tohoto opatření, zejména u nízko úpříjmových skupin pojištěnců, bude velmi malý.

S jakým věkem pro odchod do penze počítá sociální demokracie ve svých plánech?
V současné době, kdy máme cca 10 % míru nezaměstnanosti a občané nad 55 let věku mají jen velmi malou šanci sehnat zaměstnání, není rozumné navrhovat další zvyšování věku nad současých 65 let, k nimž budeme ještě dlouhou řadu let postupně směřovat. Je na místě tuto otázku odložit a posoudit ji po překonání krize na základě podrobnějších analýz.

Vláda kvůli 20% DPH vybere 58 miliard korun, z toho 20 miliard použije na snížení zaměstnaneckých odvodů pro firmy. Uleví jim o 1,8 procenta. Pro jeví se to podle vás v nárůstu počtu pracovních míst?
Vláda ulevila firmám za posledních 5 let na pojistném již mnohem více a projevilo se to přesně naopak, nezaměstnanost se zdvojnásobila. Dnes propouštějí i vysoce ziskové firmy, např. banky, které dávají přednost odvedení zisků do zahraničí ve prospěch svých mateřských společností a zisky nevracejí do investic v České republice. Vámi navrhované úlevy tak pouze zvýší výši takto vyvážených zisků.

Je podle ČSSD správný nový model valorizace penzí – tedy že se omezí vliv vlády a důchody se budou hýbat podle růstu cen a platů? Má tento systém z vašeho pohledu nějaká úskalí?
Jistě, tak např. hned valorizace od 1. ledna 2012 nebude díky této úpravě moci přihlédnout k růstu nákladů, kterým vláda důchodce postihne již od října 20 % DPH. Do konce roku to zvýší inflaci o 1 % a v následujícím roce životní náklady důchodců o další 4,5 %. Pokud by se podařilo např. v polovině roku 2012 splnit podmínky pro mimořádnou valorizaci, připraví vláda důchodce o část jejich důchodů, jejichž reálná hodnota poklesne a měla by být měla být v důsledku zvýšení DPH kompenzována již od října 2011, a to za dobu nejméně 9 měsíčních splátek, to může představovat 5 i více tisíc Kč podle výše důchodu.

VV teď ve vládě budou tlačit na snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Měla by vláda podle vás o něčem takovém uvažovat, nebo je to spíše nesystémový krok?
Veverky se dostaly do pasti: Vidí, že v rozporu se vším, co hlásaly před volbami, zorganizují spolu se svými koaličními parťáky nejtvrdší atak na sociální postavení občanů za celé porevoluční období a neví kudy kam, aby se z té pasti dostaly ven, pokud možno bez ztráty kytičky. Co by měly mírnit dřív, ceny potravin, benzínu, lístků do divadel, knih, léků? Tady o žádném systému mluvit nemůžeme a řešení nenajdou, protože o progresivních (o něco vyšších) daních z příjmů slyšet nechtějí.

Autor: Jan Klička

5.3.2011 VSTUP DO DISKUSE 17
SDÍLEJ:
Neštěstí na Pražské. Pod koly kamionu zemřela žena
AKTUALIZOVÁNO
14

Neštěstí v Náchodě. Pod koly kamionu zemřela žena

Předvolební Deníku probíhala 19. října v Aviatice.
7 9

Který politik má „zbroják“ a kdo podporuje Zemana? Podívejte se

Třicetitunový jeřáb hasiči z hrany nádrže shodili do vody

Až sedmý den po tragické nehodě na dolní nádrži hydroelektrárny Dlouhé Stráně se podařilo havarovaný bagr z hrany nádrže odstranit.

ANKETA: Měla by být prostituce legalizována?

Dvacet zásadních otázek položil Deník hlavním volebním tvářím devíti stran v Libereckém kraji. Jejich odpovědi vám mohou pomoci při rozhodování, koho budete volit. Sami si také můžete v naši anketě postupně odpovědět na všechny tyto otázky. 

Patnáct stovek. Tolik platí za byt v Praze šéf Finanční správy Janeček

Šéf Finanční správy Martin Janeček má v centru Prahy k dispozici služební garsonku za zhruba 1500 korun měsíčně včetně poplatků. Uvedl to dnes Český rozhlas - Radiožurnál. Byty se ve stejné lokalitě pronajímají podle rozhlasu nejméně za 11 tisíc korun bez poplatků. Výši tohoto benefitu nyní prověřuje ministerstvo financí, podle Janečka je ale vše v souladu se zákonem.

AKTUALIZUJEME

Katalánsku hrozí ztráta autonomie. Madrid reaguje na nedodržení ultimáta

Katalánský premiér Carles Puigdemont ve čtvrtek upozornil, že jeho parlament vyhlásí nezávislost, pokud Madrid nekývne na dialog. Ten mu chce naopak od soboty postupně pozastavit autonomii. Centrální španělská vláda tímto krokem reaguje na vypršení ultimáta pro odpověď na otázku, zda Katalánsko minulý týden vyhlásilo nezávislost, nebo ne.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení