„Všechny zařazované látky kromě dvou, (Bentazepam a Cinazepam), jsou chemické speciality, které nemají průmyslové ani terapeutické využití,“ konstatuje v novele příslušného vládního nařízení ministerstvo. V současné chvíli je podle něj známé pouze jejich zneužití jako nelegálních drog. Jedná se většinou o psychotropní látky. Podle vrchní komisařky Barbory Kudláčkové z Národní protidrogové centrály má jejich zařazení na seznam kromě ochrany zdraví obyvatel před nežádoucími účinky nových drog za cíl zabránit i tomu, aby se Česká republika nestala vstupní branou těchto látek na evropský trh.

Hrozí předávkování

„Nové syntetické drogy pocházejí nejčastěji z asijského trhu,“ konstatuje Kudláčková.

Asi nejčastěji se z těch, jež zachytila policie, jedná o stimulační látky,například opioidy, mezi jejichž hlavní účinky patří euforie, zklidnění, tělesný útlum či zmírnění bolesti. „Velkým rizikem u psychoaktivních látek (NPS) jsou především neznámé účinky na lidský organismus, nebezpečí předávkování a s tím související komplikace, například při poskytování první pomoci a následné detoxikace,“ říká.

Akce Suchej únor má pomoci v boji s nadměrným pitím alkoholu
Boj s nadměrným pitím alkoholu. Odstartoval další Suchej únor

Deníkem oslovené poradny a organizace pomáhající drogově závislým, například Drop In, se v posledním roce s výskytem nových syntetických drog nesetkaly. I policie předběžně hlásí, že loni měl jejich výskyt klesající tendenci.

To ovšem neznamená, že by se seznam aktualizoval jen z preventivních důvodů. „Jde sice o to, mít ty látky pod kontrolou, kdyby se objevily v nabídce na českém trhu. Ale některé z nich už české trestněprávní orgány zachytily,“ říká Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

V karanténě se fetuje víc

Nouzový stav, zákazy vycházení i zavřené hranice přitom loni český drogový trh i uživatele omamných látek výrazně ovlivnily. „Například na jaře došlo ke zvýšení intenzity užívání u alkoholu, sedativ a konopí u těch, kteří je už předtím užívali ve větší míře,“ říká Mravčík.

O to častěji se pak problémoví uživatelé obraceli na poradny se žádostí o pomoc. A budou zřejmě i nyní. „Dá se očekávat, že se na podzim při vyhlášení druhého nouzového stavu situace vyvíjela obdobně,“ dodává. Podle některých organizací pak byl kvůli zavřeným hranicím zaznamenán nedostatek některých drog.