Ve spolupráci s řediteli škol tam pověření lidé odebrali téměř dvěma stům žáků devátých tříd stěry z úst. „Měli jsme pěti- až šestidruhové testery. Výsledky ukázaly, že nejčastější užívanou drogou je pervitin a poté marihuana," řekl včera novinářům Roman Galia, předseda komise pro prevenci kriminality, protidrogovou problematiku a ostatní patologické jevy a současně velitel Městské policie Orlová.

Autoři projektu chtěli srovnat informace, které mají z dotazníkového průzkumu, kde se dětí ptali, zda mají zkušenosti s drogami. „Jelikož tyto průzkumy nemusí být úplně přesné, na zadání města jsme chtěli zjistit, jaká je skutečnost," vysvětlil Galia.

Ještě před samotným průzkumem ve školách získali autoři projektu výsledky průzkumu odpadních vod u škol, který jim potvrdil výskyt omamných a psychotropních látek.

Souhlas rodičů

K odběru vzorku z úst museli dát souhlas rodiče dětí. Devadesát procent z nich souhlasilo, čemuž je šéf městské policie a spoluautor projektu velmi rád. Jak řekl, nejde o to, děti či školy stigmatizovat, výsledky testů jsou naprosto anonymní a nikdo neví, u koho byly vzorky pozitivní.

„Šlo nám hlavně o to, aby se tímto podařilo oslovit rodiče, takzvaně jim otevřít oči, aby o tomto problému se svými dětmi mluvili. Řada z nich možná dosud ani netušila, jak moc jsou drogy mezi touto věkovou skupinou rozšířené," říká Roman Galia.

Zástupci města i autoři projektu tvrdí, že na základě výsledků chtějí ve městě zřídit odborné poradenské centrum, adiktologii, pozvat do škol OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), dětské psychology a další odborníky, kteří k té problematice mají co říci a mohou být nápomocni rodičům, kteří toto chtějí řešit.

Alarmující výsledky

„Výstupy jsou alarmující, nicméně se domníváme, že i přes nepříznivé výsledky hledáme se všemi dotčenými subjekty to nejvhodnější řešení. O závěrech byli podrobně informováni ředitelé všech základních škol," komentovala zveřejněné výsledky místostarostka Renata Potyšová.

Dodala, že město připravuje zpracování koncepce Integrované strategie bezpečnosti města, která se bude touto problematikou intenzivně zabývat.

„Chceme vytvořit plán drogové politiky na pět let, který bude implementován do Strategického plánu města, jakožto nejdůležitějšího dokumentu. Dalším cílem je vytvořit odborné poradenské centrum pro rodiče dětí," uvedla místostarostka Renata Potyšová.

Do projektu se zapojili také v Bohumíně, kde jim výsledky rozboru splaškových vod také ukázaly na užívání drog ve školách. O zapojení uvažuje také Karviná.