VZP ve svém stanovisku uvedla, že nemá vůči vrchlabské nemocnici žádné finanční závazky, pojišťovna je i přes konfrontační přístup připravená se zástupci nemocnice jednat a hledat řešení.

„VZP svým jednáním ohrožuje poskytování zdravotní péče pro 35.000 stálých obyvatel regionu a 50.000 návštěvníků Krkonoš, tento fakt je obzvláště nebezpečný před nadcházející zimní sezónou," uvedl Dryml. Podle něj již nemocnice začala mediální kampaní informovat své klienty, kteří jsou pojištěnci VZP o možném vypovězení smlouvy s VZP. Zároveň zřídila centrum, kde nabízí pomoc se změnou zdravotní pojišťovny všem pojištěncům VZP, kteří se nadále chtějí v nemocnic léčit.

Vyšší platby za péči

Podle VZP vedení vrchlabské nemocnice odmítá akceptovat vyúčtování péče za rok 2014, které bylo naprosto v souladu se standardními úhradovými mechanismy a s úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví. „Ze strany managementu vrchlabské nemocnice jde o snahu vynutit si tímto způsobem a na úkor ostatních výrazně vyšší platby za péči, než jaké mají všechna zdravotnická zařízení v Česku," uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

VZP uvedla, že pokud nemocnice skutečně přistoupí k tomu, že udělá z tří tisíc klientů VZP v dané spádové oblasti rukojmí, zajistí jim pojišťovna péči u ostatních smluvních partnerů, kterých má v dané oblasti dostatek.

Vrchlabská nemocnice již loni v listopadu pohrozila VZP exekucí, protože od ní prý nedostala zaplaceno za poskytnutou smluvní péči v roce 2013 téměř 4,5 milionu korun. VZP se tehdy ohradila, že své závazky prý řádně hradí.

V minulosti vrchlabská nemocnice vypověděla smlouvy například v Vojenské zdravotní pojišťovně (VOZP) či Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP). Z dnešního Drymlova vyjádření vyplývá, že kromě klientů VZP není poskytování zdravotní péče nijak omezeno.