"Pracující ženy se obecně méně plánovitě připravují na důchod než jejich mužské protějšky," uvedl generální ředitel skupiny AXA pro ČR a SR Petr Žaluda. Podle průzkumu jsou ženy v přípravě na důchod o něco prozíravější než muži, a to v USA, Kanadě, Belgii, Německu, Číně a na Novém Zélandu.

V osmi ze zkoumaných zemí by ženy rády odcházely do důchodu dříve než muži, zatímco ve třech zemích by chtěly do důchodu odejít později. Postoje pracujících žen vykazují největší rozdíly proti mužům v Číně. Ženy zde za ideální důchodový věk považují průměrně 50,7 roku, což je více než o tři roky dříve, než uvádějí muži. V Hongkongu je tento rozdíl přes dva a půl roku.

Ve Francii, Itálii a Japonsku pracující ženy za ideální pro odchod do důchodu považují věk nejméně o jeden rok nižší než pracující muži. Opačně je to na Novém Zélandu, ve Španělsku a v USA, kde pracující ženy za ideální pro odchod do důchodu považují věk mezi 57 a 58 lety, tedy nejméně o rok později, než by chtěli muži.

U žen v důchodu se názory různí ještě více. Za ideální pro odchod do důchodu považují nižší věk než muži v sedmi zemích a vyšší než muži v pěti dalších zemích. V Číně ženy v důchodu považují za ideální pro odchod do důchodu věk 53,1 roku, což je o sedm a půl roku dříve než muži v důchodu.

Celosvětový výzkum skupiny AXA zkoumal život v důchodovém věku jak z pohledu samotných důchodců, tak ekonomicky aktivních jednotlivců. Uskutečnil se v 16 zemích světa, tázáno bylo 11.590 respondentů. Letos poprvé byla do tohoto výzkumu začleněna Čína. Příští rok bude do průzkumu zařazeno také Česko.

Skupina AXA je celosvětovým lídrem v oboru finanční ochrany. V Česku působí prostřednictvím penzijního fondu a pojišťovny.