Německá římskokatolická farnost je osobní farností a společenstvím římskokatolických křesťanů německé, rakouské a švýcarské národnosti a jejich rodinných příslušníků. Jako administrátor stojí v čele německé farnosti Martin Leitgöb, který byl od roku 2012 duchovním správcem německojazyčné katolické obce v Praze.

Společenství německy mluvících katolíků v Praze bylo založeno na počátku 90. let minulého století a skládá se z rodin i jednotlivců, kteří pocházejí z Německa, Rakouska a Švýcarska a v Praze jsou zaměstnáni. Kromě toho sem přicházejí německy mluvící věřící české národnosti.

Kromě nově ustanovené německé farnosti existuje v pražské arcidiecézi také polská a slovenská farnost. Dále zde působí anglická, španělská či vietnamská duchovní péče. Velmi aktivní je také francouzská, italská nebo albánská komunita. Ukrajincům se vzhledem k jejich vyznání věnuje Řeckokatolická církev. Specifickou je komunita arménská, které pražský arcibiskup nedávno předal symbolické klíče od kostela sv. Ducha.