Rozvodů podle většinového mínění stále přibývá. Za nejčastější příčinu rozvodů považují Češi nevěru a finanční problémy. Nadpoloviční většina veřejnosti je pro střídavou péči. Více jak dvě třetiny obyvatel zastává názor, že rozvodů v rámci České republiky jednoznačně přibývá. Nejčastějším důvodem je pak podle mínění pětiny domácí populace nevěra.

Chybí tolerance

Vyplývá to z průzkumu společnosti SANEP, podle kterého jsou relativně častými příčinami rozchodu sezdaných párů rovněž finanční problémy či rozdílnost povah. Za poměrně zajímavý výsledek šetření lze označit postoj více než čtyř pětin domácí populace, jež se domnívají, že v mnohých případech by rozvodům zabránil dostatek tolerance a vzájemného pochopení.

Unáhlené rozhodnutí

Jednoznačně většina domácí populace pak považuje řešení manželských neshod a konfliktů rozvodem v mnoha případech za unáhlený, navíc pokud má takový pár nezletilého potomka.

Ke střídavé péči, která není zatím v Česku příliš rozšířená, by v případě rozvodu bez problémů přistoupila nadpoloviční většina domácí veřejnosti.

Průzkum se prováděl pomocí internetu a byl provedený ve dnech 17. až 20. března tohoto roku na vybrané skupině 9395 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel Česka ve věku 18 až 69 let.

Nevěra vede

Nejčastějším důvodem rozvodů je podle mínění dotázaných nevěra. Tu ostatně v dřívějším průzkumu společnosti SANEP označily tři pětiny populace za nejhorší možné partnerské provinění.

Následují finanční problémy, které považuje za nejčastější důvod rozvodu 18,6 procenta dotázaných. Dále následují jako důvod rozvodu rozdílnost povah a stereotyp. Podle mínění 6,4 procenta dotázaných je hlavní příčinou partnerská nedůvěra. Alkohol považuje za hlavní příčinu krachu manželství 2,1 procenta dotázaných. Násilí 1,5 procenta a neshody v sexu 1,4 procenta respondentů.

Podle mínění 74,6 procenta dotázaných není nutné řešit manželské neshody a konflikty za každou cenu rozvodem, navíc pokud má manželský pár nezletilé děti. Nadpoloviční počet (54 procent) respondentů by v případě rozvodu souhlasil se střídavou péčí o dítě, která je odborníky ve většině případů pokládána za lepší řešení, než když dítě zůstává v péči jednoho z rodičů.

Drtivá většina respondentů (86,1 procenta) je toho názoru, že by v mnoha případech zabránil rozvodu dostatek tolerance a vzájemného pochopení.

Co říkají statistici?

Český statistický úřad (ČSÚ) sleduje rozvodovost už od roku 1919 tehdy vykázal jen 2056 rozvodů.

Od roku 1984 se počet rozvodů v České republice pohybuje kolem čísla 30 tisíc, takže výsledky výše uvedeného průzkumu odrážejí spíše subjektivní pocity než faktická čísla.

Zřejmě se případy manželských krizí hodně diskutují, ale ne všechny tyto krize skončí rozvodem. Nejvíce párů se rozvedlo v roce 1996. Bylo jich 33 113.

Statistika příčin rozvratu manželství, podle ČSÚ, potvrzuje stále četnější využití obecných příčin (rozdílnost povah a zájmů a ostatní) před konkrétně formulovanými příčinami na straně muže či ženy.

Ale i statistici potvrzují výsledky průzkumu, protože za konkrétně formulovanou příčinu rozvratu pak na obou stranách manželské dvojice, po obecných formulacích, je nejčastěji soudem identifikovaná jako příčina rozvodu manželská nevěra. A to více ze strany mužů než žen.

Ale už druhou konkrétní příčinou a druhým nejčetnějším důvodem rozvodu je alkoholismus muže, či nezájem o rodinu ze strany ženy.

Podle statistiků stoupá počet rozvodů déletrvajících manželství. Tomu by odpovídala příčina stereotypu.

Nejčastější důvody rozvodů v Česku

Nevěra 20,5 procenta

Finanční problémy 18,6 procenta

Rozdílné povahy 16,4 procenta

Stereotyp 9,1 procenta

Nedůvěra 6,4 procenta

Alkohol 2,1 procenta

Násilí 1,5 procenta

Neshody v sexu 1,4 procenta

Jiný 12,8 procenta

Nevím 11,2 procenta