Již po čtrnácté tak Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 ocenily konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Vladimír Buřt obdržel Cenu za vytrvalou obhajobu udržitelného rozvoje obcí proti soukromým zájmům těžebních firem. „Jsem rád, že porota vybrala ze sedmnácti nominovaných kandidátů právě tyto. Vladimír Buřt symbolizuje nejen dlouholetý boj Severočechů za záchranu jejich domovů před uhelnými rypadly, ale i to základní dilema, kudy se bude ubírat naše energetika a jak odpovědně se připojíme k ochraně klimatu,“ komentoval Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, a dodává: „Zvlášť velkou radost mám z ocenění Adri a Raymonda. Lucemburští přátelé nám dvě desetiletí dávali příklad jak pomáhat slabším, teď už je čas, aby Češi za tuto pomoc nejen poděkovali, ale i sami pomáhali tam, kde je to třeba. Tak to cítil i Josef Vavroušek.“

Cena jako závazek

„Je to pro mě velké a nesmírně milé překvapení. Cenu beru jako poděkování všem, se kterými jsem měl anebo i nadále mám čest spolupracovat na vyčerpávajícím díle záchrany a obnovy Podkrušnohoří - oblasti, která je dlouhodobě a velmi brutálně devastována ve jménu krátkodobých a ničím neospravedlnitelných zisků jednotlivců a společnosti. Udělení Ceny Josefa Vavrouška přijímám s velikou pokorou. Je to pro mě závazek, abych vytrval a abych i nadále hájil to, co považuji za důležité. Oběma nadacím jsem vděčný za to, že svým rozhodnutím opět připomněly smutný, avšak nyní již nikoliv beznadějný osud krajiny mého domova," uvádí Vladimír Buřt.

Manželé z Lucemburska

Manželé Adri van Westerop (zemřela v prosinci 2009) a Raymond Aendeker jsou od roku 1990 svou činností trvale přítomni na české ekologické scéně. Oceněni byli za dlouholetou inspirující spolupráci a podporu projektů na ochranu přírody v České republice. „Nevím co říct, něco takového jsem nečekal, vždyť mi ještě není osmdesát! Moc děkuji zejména za Adri, která udělala mnohem víc práce a v širší oblasti než já.

Cítím se velice poctěn a zároveň smutný, že už s námi Adri není, aby se mohla podívat zpět na inspirující časy v Bílých Karpatech a celé České republice, kde pomáhala místním partnerům,“ uvádí Raymond Aendekerk, který stál například u zrodu projektu Záchrana tradičního ovocnářství v Bílých Karpatech, významně přispěl ke vzniku moštárny v Hostětíně a podílel se například i na podpoře svazu ekologických zemědělců PRO-BIO se sídlem v Šumperku se zaměřením na propagaci biopotravin. (dal)

Dosavadní laureáti a laureátky:

2009 - Vladimír Buřt, Adri van Westerop a Raymond Aendeker (Lucembursko)

2008 - Miroslava Knotková a Antonín Buček

2007 - Ivan Dejmal a Miroslav Janík

2006 - Karel Hudec a Pavel Franc

2005 - Jan Bouchal (in memoriam), Yvonna Gaillyová

2004 - Bohuslav Blažek (in memoriam), Hana a Jiří Kulichovi

2003 - Svatomír Mlčoch

2002 - Ivan Rynda

2001 - Jan Jeník

2000 - Ĺubica Trubíniová a Aleš Máchal

1999 - Igor Míchal

1998 - Hana Librová

1997 - Eliška Nováková

1996 - Mikuláš Huba a Erazim Kohák