„Evangelický sbor v Novém Městě nabízí pomoc při integraci jedné uprchlické rodiny. Chceme se ujmout lidí, kterým náš stát poskytne azyl. Jde nám o spolupráci se státní správou při začleňování osob, které se rozhodla Česká republika chránit. Neklademe si tudíž žádné dodatečné podmínky, jako je například země původu azylantů či jejich náboženské vyznání, podmínky nastavuje stát v azylovém řízení," upřesnil presbyter Vojtěch Hrouda.

Velkou podporu místních ale v tomto směru evangelíci nemají. Kamenem úrazu je zmíněná absence dodatečných podmínek. „Já osobně se k záměru evangelické církve stavím záporně právě z důvodu, že nemá být přihlíženo k zemi původu a především k náboženskému vyznání. Nehledejte v tom rasistický či xenofobní podtext. Svět v poslední době mnohé prožil a prožívá a pro mě osobně by byl problém, kdyby se do Nového Města měly nastěhovat osoby vyznávající islám. Hodnoty, které ctí, jsou naprosto odlišné od našich, ať se to týká vztahu k ženám, jinak sexuálně orientovaným menšinám, jiným náboženským vyznáním či zvířatům," prozradil svůj názor Novoměšťan Michal Pavel Vojta.

Evangelíci si myslí, že dodatečné podmínky nejsou nutné. Podle nich je státní azylové řízení, jímž imigranti projdou, dostatečné a důvěryhodné „síto". „Ve světě je velké množství lidí na útěku. Prchají před válkou, násilím, hladem, před politickou perzekucí. Tento pohyb vyvolává obavy a přináší bezpečnostní rizika. Důraz na bezpečnost a obranu proti teroru je proto na místě. Zároveň je třeba strach v lidech nepřiživovat, prostě nebát se. Povzbuzujme se k chrabrosti a velkorysosti. Pro křesťanské církve je podstatná rovina pomoci člověku v nouzi," řekl Hrouda.

Vedení novoměstské radnice si nemyslí, že by bylo nutné, aby desetitisícové město, které už v minulosti vzalo některé uprchlíky pod svá „ochranná křídla", řešilo současnou uprchlickou krizi. „My jsme už před pár lety aktivně přistoupili k imigračnímu programu Barmánců. Přijali jsme tři barmánské rodiny, přičemž nám pomohli i místní evangelíci. A nemáme důvod na tom něco měnit jen proto, že je nyní moderní přijímat uprchlíky z jiného kouta světa. Jsme ochotni pokračovat v integračním programu Barmy, který se nám osvědčil. Lidé, kteří k nám přišli, si u nás našli práci a v Novém Městě už několik let žijí. V tom chceme pokračovat a do jiných dobrodružství se pouštět nebudeme," vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Nabídku novoměstského evangelického sboru prozatím žádní běženci nevyužili. „Česká republika není pro uprchlíky ze současné migrační vlny cílovou zemí. Přesto jsme do Státního integračního programu vstoupili. Cítíme dvojí odpovědnost, vůči lidem v nouzi a vůči státu," podotkl Vojtěch Hrouda.