Exekutorská komora ČR uvedla, že schválení znamenalo výrazné snížení vymahatelnosti práva a celou řadu závažných problémů.                              

„Společnost potřebuje komplexní a smysluplný exekuční řád. Současné znění novely a pozměňovací návrhy však budou mít negativní dopad na věřitele a nahrají nepoctivým dlužníkům,“ říká prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

Pro teritorialitu se v diskusi vyslovili poslanci vládní ČSSD i opozičních SPD, KDU-ČSL a STAN, byť například lidovec Marek Výborný upozornil na to, že není samospasitelná. "Podporujeme čistou teritorialitu, doufám, že se pro ni nalezne široká podpora," řekl za Starosty Jan Farský.

Naopak poslanec ANO Patrik Nacher míní, že místní příslušnost se stala "posvátnou krávou", exekuce z minulosti ale nevyřeší. "Potřebujeme pomoci poctivým dlužníkům, kteří jsou ochotni splácet, hned, ne za deset nebo 15 let," uvedl. Zároveň podle Nachera nesmí být poškozeni seriózní věřitelé, kteří jsou i z řad fyzických osob, ani seriózní a poctiví exekutoři bez ohledu na jejich velikost.

Nacher své vystoupení ve vymezeném čase nestihl dokončit. Po něm je do debaty přihlášeno dalších pět poslanců.

Sněmovna by podle doporučení výboru měla schválit zastavování bezvýsledných dlouholetých exekucí, ale v jiné podobě, než navrhla vláda. Zřejmě také částečně omezí zabavování movitých věcí a v případě nižších dluhů bude mít dlužník právo je hradit podle splátkového kalendáře.

Z úprav mířících na dluhy z minulosti mají v dolní komoře šanci dvě. Dlužníkům vůči státu a dalším veřejným institucím by mohlo stačit splatit v exekuci jistinu a uhradit 750 korun na náklady řízení. Mohly by se také zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 korun. Věřitelé by získali část pohledávky zpět od státu ve formě daňové úlevy a exekutorům by stát uhradil část výdajů spojených s vymáháním peněz.

Nahrál by nepoctivým dlužníkům 

„Návrh na první pohled uleví mnoha povinným, kterým tak postačí zaplatit pouze jistinu a nepatrnou částku nákladů exekuce. Na druhou stranu však existují oblasti, lidé a subjekty, na něž tento pozměňovací návrh vůbec nepamatuje a které přímo ohrožuje. Jedná se především o stát, kraje, obce, ale také třeba zdravotní pojišťovny. Nahrál by také nepoctivým dlužníkům, kteří by nemuseli platit úroky, poplatky a další příslušenství svých závazků. Chránil by tak plošně i ty, kdo si to nezaslouží, a to na úkor většiny,“ vysvětluje nekoncepční regulace Mlynarčík.

 Exekutorská komora ČR dlouhodobě podporuje princip tzv. místní příslušnosti, která je podle ní jediným řešením problematiky mnohočetných exekucí. „Bohužel se zdá, že žádný z návrhů teritoriality, tedy ani návrh nepravé teritoriality, nezíská potřebnou podporu. Alespoň vítáme, že byl z návrhu vypuštěn tzv. sněhulák,“ dodává Mlynarčík. 

Z vládní předlohy pravděpodobně zmizí jedna ze stěžejních částí. Týká se soustřeďování exekucí na jednoho dlužníka u exekutora, který zahájil první z nich. Vláda si od změny slibovala snížení nákladů řízení. Sněmovna se asi postaví proti zavedení povinné zálohy, kterou by věřitel musel skládat na úhradu nákladů hned na začátku exekuce. Záloha by měla vést věřitele podle vládního zdůvodnění ke zvážení, zda jsou majetkové poměry dlužníka takové, že by pohledávka mohla být úspěšně vymožena.

Z vymožených peněz by se podle výborových úprav měla splácet nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok. Mohlo by se snížit penále u dluhů na zdravotním a sociálním pojištění. Sněmovna by mohla schválit i některé další drobnější změny. Jde například o povinnost exekutora nahrávat telefonní hovory týkající se exekučního řízení a rozsahu údajů zapisovaných do centrální evidence exekucí.