Frýdlantský podnikatel Miroslav Prošek se léta soudil o dluh. Soud po třinácti letech prohrál. Věřitel dal návrh na exekuci a pohledávku prodal. S novým věřitelem se Miroslav Prošek domluvil, jak pohledávku splatí, a také ji celou zaplatil. Překvapení ho však čekalo, když zjistil, že mu exekutor a zároveň prezident Exekutorské komory obstavil veškeré účty i majetek. "Byl to nepředstavitelný šok," vzpomíná na konec roku 2005 Miroslav Prošek. "Zaměstnávám padesát lidí, musím platit dodavatelům, zaměstnancům výplaty, státu odvody a najednou jsem neměl ani korunu," vylíčil situaci krátce po exekuci provedené hlavním exekutorem Jurajem Podkonickým. Miroslav Prošek bezprostředně informoval exekutora Podkonického, že se s věřitelem dohodl na dobrovolném plnění, a že veškeré dluhy již byly srovnány. Dokonce to exekutorské kanceláři doložil čestným prohlášením věřitele. Vše marně. Prezident exekutorů Podkonický dále zadržoval veškerý majetek frýdlantského podnikatele. "Dodnes to nechápu. Zákon jasně říká, že exekutor upustí od exekuce, pokud byla již pohledávka dobrovolně splněna. Místo toho jsem byl rázem úplně bez prostředků," podotkl Prošek.

Exekutor je podle soudu dlužníkem

Celkem čtyři měsíce si tak Miroslav Prošek musel půjčovat od všech známých a příbuzných, aby zajistil alespoň minimální chod firmy a peníze pro své zaměstnance. Celou dobu požadoval po exekutorovi i soudech, aby byla exekuce zrušena. Když pak exekutor majetek uvolnil, situace se otočila. Miroslav Prošek spočítal ušlý zisk a náklady, které mu touto dle jeho názoru neoprávněnou exekucí vznikly. Celkově došel k částce 2 421 263 korun. Přesně o tuto částku prezidenta Exekutorské komory zažaloval. Exekutor Juraj Podkonický na předvolání soudu nereagoval a dopadlo to rozsudkem, kdy soud přikázal Podkonickému uhradit částku i s úroky. Když padl konečný rozsudek a nabyl právní moci, teprve v ten okamžik začal Juraj Podkonický reagovat. "Zmiňovaný rozsudek, i jemu předcházející usnesení soudu prvního stupně nebylo podle zákona řádně doručeno," odpověděl na dotazy Deníku Juraj Podkonický. "V době doručování jsem pro svoji nepřítomnost byl zastoupen exekutorským kandidátem," upřesnil. Podkonický dále tvrdí, že mu nikdo neřekl o soudu, a že soud pochybil, když mu poštu doručoval do úřadu a nikoliv domů. "Zvláštní je, že když mu soudy na tutéž adresu doručují exekuce, tak vše funguje. Jakmile je však sám exekutor na opačné straně, tak za to můžou lidé z jeho úřadu," kvitoval tvrzení Podkonického poškozený Miroslav Prošek. Prezident exekutorské komory tak podal odvolání za nesprávné doručování. "Podle mého názoru zde jednoznačně pochybil soud. Pošta měla být doručena na adresu bydliště žalovaného, nikoli na adresu sídla exekučního úřadu," vysvětlil Podkonický. Soud se proto bude nyní zabývat, kam měla být Podkonickému doručována pošta. Podkonický je také přesvědčen, že podle zákona nese náklady vzniklé takto provedenou exekucí stát a nikoliv on.

Podkonický pochybil i v dalších případech

Případ frýdlantského podnikatele není ojedinělou chybou prezidenta Exekutorské komory. Podkonický tak již dvakrát obstavil majetek jistého Jiřího Ptáčka. Důvodem exekuce v tomto případě nebyl dluh, jak by se dalo očekávat, ale shoda jména se skutečným dlužníkem. O tomto případu již vysílala reportáž Česká televize v pořadu Černé ovce. I tehdy mohl za chybu někdo ze zaměstnanců kanceláře exekutora. "Údajně chybu způsobil zaměstnanec. Nám se s panem Podkonickým nikdy nepodařilo spojit," uvedla reportérka České televize Iveta Fialová. "Omluvu zaslal Podkonický, až když jsme se začali s pořadem Černé ovce o případ zajímat. To bylo více než devět měsíců od chybně provedené exekuce," dodala. Svou zkušenost má s prezidentem Exekutorské komory také bytové družstvo Na Hutmance. Podkonický vymáhal pohledávku, která již byla zaplacená. Na celých třináct hodin zde byl Jurajem Podkonickým jmenován nucený správce podniku, než se vedení družstva podařilo učinit kroky k zastavení exekuce. "Vrcholem bylo, že si pan Podkonický účtoval částku 2,6 milionu korun. To je za třináct hodin práce skutečně královský plat," poznamenal předseda družstva Michal Lurie. "Na Juraje Podkonického jsme podali trestní oznámení za zneužití pravomoci veřejného činitele. Policie to však odložila," dodal Michal Lurie.

Exekutor smí být trestán jen exekutory

Exekutoři jsou ve skutečnosti stát ve státu. Ani Ministerstvo spravedlnosti nemá právo exekutora pro jeho pochybení odvolat. "Exekutorská komora ČR je samosprávnou stavovskou organizací soudních exekutorů, do jejíž činnosti nemůže Ministerstvo spravedlnosti přímo zasahovat," uvedla tisková mluvčí ministerstva Zuzana Kuncová. "O míře kárného provinění rozhoduje kárná komise, nikoli ministr spravedlnosti, který má pravomoc podat kárnou žalobu proti exekutorovi," dodala. Kárný senát je pak orgánek Exekutorské komory a jeho předsedou je prezident Exekutorské komory Juraj Podkonický. Pokud by on sám stál před komisí, tak by předsedal někdo jiný v době, kdy by jeho kolegové měli rozhodovat. Prezident komory nevidí žádný důvod, proč zvažovat opuštění své pozice. "Za skoro 6 let vykonávání exekuční činnosti jsme pouze v jednom případě uznali naše pochybení, k němuž došlo pochybením mého zaměstnance. Stěžovateli jsme se za postup písemně omluvili a uhradili náklady advokáta. Současně jsme se zmíněným pracovníkem ukončili pracovní poměr. Proto nevidím důvod k abdikaci na funkci, kterou vykonávám v komoře," poznamenal Juraj Podkonický.