"Zřejmě jediným reálným důvodem mého odvolání je zpracování projektové studie vodního díla Čučice. Přestože je povinností státního podniku tyto studie provádět v souladu se zakládací listinou, byl jsem ministrem informován, že se jedná o zásadní chybu, neboť kvůli veřejné debatě kolem této lokality ztrácí politické body," uvedl v prohlášení Hodovský.

Podnik letos nechal zpracovat technicko-ekonomickou studii lokality Čučice, která leží na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny. Odborné firmy v ní hodnotí celé území z hlediska geologie, ochrany přírody i budoucí potřeby vody k pití a zavlažování. Přes 20.000 lidí se v reakci na to podepsalo pod petici proti přehradě na řece Oslavě, obávají se možného budoucího zatopení údolí říček Oslavy a Chvojnice.

Mluvčí resortu Markéta Ježková ve středu odvolání zdůvodnila tím, že ministr nebyl spokojený s čerpáním peněz ze státního rozpočtu. Podle ní vznikaly i chyby v zakázkách a často se střídali ředitelé na klíčových postech povodí.

Hodovský ale nesouhlasí s tím, že by podnik svojí vinou nezvládal čerpání dotačních prostředků, ani že by vinou podniku vznikaly chyby v zakázkách. Doplnil, že jako generální ředitel v podniku nastartoval systémová protikorupční opatření a dále procesní a organizační audit s cílem, aby Povodí Moravy jako první státní podnik v ČR prošel certifikací ISO 9001.

Výběrové řízení na nového ředitele

Ježková doplnila, že než bude v otevřeném výběrovém řízení vybrán nový ředitel, bude vedením podniku pověřen statutární náměstek. "Termín vypsání výběrového řízení na nového ředitele není v tuto chvíli znám," dodala.

Hodovský se stal ředitelem podniku na začátku předloňského roku. Od začátku listopadu 2013 podnik vedl jako pověřený vedoucí. Předchozí ředitel Radim Světlík měl rozdílné názory na problematiku s tehdejším ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, nakonec podal demisi. Ve funkci byl tři roky.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, přes 1100 km ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a například 175 jezů.