Odebrané tkáně prý poté vlaboratoři vyhodnotí, zda vnich není svrab. Pokud však nebudou lidé vpředepsané době doma, budou se muset dostavit do Polska na vyšetření.

Někteří obyvatelé sídliště berou dopis jako špatný vtip, ale mnozí jsou zaskočeni a zmateni. „Píší mi, že musím být doma vúterý 22.ledna. Ten den ale nemůžu. Omluvit se prý musím čtrnáct dní dopředu, ale to nestihnu, vždyť jsem dostala dopis až 12.ledna. To se asi budu muset plahočit do Polska. Vždyť na to nemám peníze,“ svěřila se Deníku seniorka Petra Houdecká zVavřenovyulice.

Mnoho obyvatel je vyděšeno, zda nejsou svrabem ohroženi. Vdopise je totiž také popis tohoto parazitního kožního onemocnění a jeho příznaky.

Společnost Sarcoptes, což znamená latinsky svrab, sice vdopise uvádí své sídlo na Praze 6, iregistrační číslo, ale Deníku se na internetu nepodařilo najít vrůzných registrech po firmě ani stopu. Vdopise neuvádí svou internetovou ani telefonický kontakt a na emaily nereaguje. Nikde není ani zmínka oexistenci polského města Kruliczkowo, kde by mělo být sídlo mateřské oranizace SarcoptesPL.

Přepis dopisu, který dostávají lidé do schránek:

SARCOPTES CZ, E. O: S.

José Martiho 18/189

160 00Praha 6

číslo registrace: III/S-OVS/8–34878/07-R

email: sarcoptes@sarcoptes.eu

sarcoptes@volny.cz (pro komunikaci vČJ)

VPraze dne 7.1. 2008

Vážená paní, vážený pane,

Základem strategického plánu potírání dermatoparazitních chorob zakotveného vpříloze IV/C14 směrnice Evropské unie– směrnice č. 2007/109 ES (No.2007/109 EC) ovyhubení parazitních onemocnění– je povinnost členských států EU do 28.2. 2009provést úplný monitoring dermatopatogenních polyfidických lakaterů, mezi které bezesporu patří izákožka svrabová (Sarcoptes scabiei), běžně známá jakosvrab.

Na základě výběrového řízení vyhlášeného Europian Health Institute při Evropské komisi, kterého se zúčastnilo 41společností z9členských států EU, byla vybrána naše společnost ke generaci reprezentativního vzorku populace vČR. Dle vymezených statistických parametrů se uvedeného průzkumu zúčastníte jako reprezentativní detergent.

Výzkumní pracovníci naší společnosti Vás navštíví dne 22.1.2008 včase 18– 20hodin.

Vdomácnostech zahrnutých do výzkumu se podrobí odborné prohlídce Váš manžel/manželka, partner/partnerka a plnorodé děti. Vyšetření se týká rizikových periferních tkání (zejména meziprstních prostor n arukou a na nohou a např. též plosek nohou). Stěry a odebrané tkáně budou vyhodnoceny vlaboratoři mateřské organizaci Sarcoptes PL vKruliczkowo.

Vzhledem kshora uvedenému žádáme, abyste se vuvedenou dobu zdržovali na adrese Vašeho bydliště a byli našemu pracovníku kdispozici. Zdůrazňujeme, že vymezené kožní partie je třeba uvést do hygienicky nezávadnéhos stavu. Věříme, že toto opatření setká spochopením a že se tak podaří zmíněného endogenního parazita na území Evropské unie zcela vymýtit.

Pouze pro úplnost dodáváme, že nepodrobíte– li vyšetření vuvedeném čase vmístě Vašeho bydliště a sdostatečným (nejméně čtrnáctidenním předstihem) se neomluvíte, budete předvolán do laboratoře naší mateřské organizace.

Děkujeme za spolupráci a jsme spozdravem

Bc. Radka Šafářová, DiS.

Koordinátor monitoringu