Důvodem je podezření ze spáchání několika trestných činů, kterých se podle NFPK dotyční mohli dopustit při zavádění nových informačních systémů pro výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro tělesně postižené. Iinformoval o tom mluvčí NFPK Bob Fliedr.  

 "Je velmi podezřelé, že se na dodavatele těchto systémů nevypsalo veřejné výběrové řízení a nakonec se vybraly společnosti blízké ministru Drábkovi a jeho náměstkovi Šiškovi,“ řekl předseda správní rady NFPK Karel Janeček. Drábka a Šišku fond podezírá z porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace a postavení v obchodním styku, přijetí úplatku a dalších trestných činů. 

Nehospodárnost a netransparentnost

Podle NFPK se na ministerstvu práce a sociálních věcí nehospodárně, netransparentně a s podezřením na korupci vytvářejí nové informační systémy, přestože by bylo ekonomičtější upravit systémy současné, které jsou plně funkční. "Zbytečně a s vynaložením vysokých nákladů se mění dobře fungující aplikační software, a tím se zcela znehodnocuje investice státu do vývoje v období předchozích osmnácti let," uvedl fond v tiskové zprávě. 

Systém vyplácení dávek změnila od ledna Drábkova reforma. Všechny příspěvky a podpory vyplácejí nyní úřady práce. Převzaly agendu a asi 1660 úředníků od radnic. Odboráři z úřadů nešetřili kritikou. Podle nich přechod nebyl připravený, nový počítačový systém nefungoval.